Vytlačiť

Pozvánka na XXI. Divadelný Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozývajú na

XXI. Divadelný Trebišov

Malú krajskú scénickú žatvu
ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja


19. - 20. apríla 2018

Divadelná sála Mestského kultúrneho stediska v Trebišove
 
 

Pozvánka na XXI. Divadelný Trebišov