Vytlačiť

Podujatie Divadelný Trebišov 2021 XXIII. ročník sa ruší

Pripravované podujatie Divadelný Trebišov 2021 XXIII. ročník Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja v Trebišove 14.októbra 2021 sa ruší.

Súčasná epidemiologická situácia nám nedovoľuje podujatie zrealizovať.

Odborná porota prostredníctvom videozáznamu súťažných predstavení udelí postup do celoštátneho kola, ktoré je plánované v Liptovskom Mikuláši v termíne 18. – 21. novembra 2021.

Tešíme sa na stretnutie v roku 2022.

 23 divadelny trebisov zrusenie