Vytlačiť

XVI. Divadelný Trebišov - Propozície

XVI. DIVADELNÝ TREBIŠOV 2013

Malá krajská scénická žatva ochotníckych
divadelných súborov Košického kraja

 

Vyhlasovateľom celoštátnych súťažných postupových prehliadok amatérskeho alternatívneho a činoherného divadla je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR

Realizátorom a organizátorom malej krajskej scénickej žatvy ochotníckych divadelných súborov Košického kraja XVI. Divadelný Trebišov 2013 z poverenia NOC v Bratislave a odboru kultúry Úradu Košického samosprávneho kraja v Košiciach je Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Postupnosť na celoštátne súťažné prehliadky:
 • 1/ Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla EXIT 2013 - Levoča 14. – 16. júna 2013
 • 2/ Celoštátna postupová súťaž a prehliadka divadla mladých Tlmačské činohranie 2013 - Tlmače 7. – 9. júna 2013


Termín MKSŽ:

23. – 24. apríla 2013


Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Trebišov

Poslanie prehliadky

MKSŽ je postupovou prehliadkou divadla mladých, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych mládežníckych divadelných súborov, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum. Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži

Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktorých členovia hereckého kolektívu spĺňajú vekový interval od 15 do 26 rokov
( vek členov ostatného tvorivého tímu nie je limitovaný )

MKSŽ je postupovou prehliadkou amatérskeho divadla, je koncipovaná ako súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých, ktoré vo svojej inscenačnej praxi reflektujú zákonitosti divadla ako umeleckého druhu a ich adresátom je dospelé publikum, Prehliadka vytvorí priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divadelných súborov.


Podmienky účasti v súťaži
Súťažnej časti prehliadky sa môžu zúčastniť iba súbory, ktoré:

 • uplatňujú princípy hereckého interpretačného divadla a ich inscenácie vychádzajú z textov dramatických autorov alebo vychádzajú z najrôznejších zdrojov tzv. otvorenej dramaturgie (dramatizácia, dokumentárne divadlo, autorské divadlo atď.)
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, t.j. herec je v samom centre divadelnej udalosti, či už hrá rolu alebo stelesňuje postavu
 • využívajú rôzne princípy hereckého divadla, ktoré môžu byť obohatené výrazovými prostriedkami divadla pohybového, hudobného, multimediálneho atď.

Štruktúra súťaže
Súťaž je viacstupňová, môže sa jej zúčastniť každý neprofesionálny záujemca a neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť profesionálne divadelné kolektívy, ani kolektívy z konzervatórií, VŠMU a AKU.

Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Súťaž je organizovaná na niekoľkých stupňoch.

 1. Základné regionálne stupne organizujú kultúrne a osvetové zariadenia.
 2. Krajské stupne organizujú vybrané regionálne/krajské osvetové strediská
 3. Celoštátny stupeň odborne zabezpečuje Národné osvetové centrum Bratislava v spolupráci: - s mestom Levoča a organizačným garantom Mestským kultúrnym strediskom mesta  Levoča a miestnymi inštitúciami  pre   EXIT 2013, s mestom Tlmače a organizačným garantom Mestským kultúrnym strediskom Tlmače  a miestnymi inštitúciami pre TLMAČSKÉ  ČINOHRANIE  2013


Práva a povinnosti súťažiacich

1/ Súbor prechádza všetkými stupňami súťaže s tou istou inscenáciou hry, ktorú uvedie v základnom stupni súťaže.

2/ Hlavným kritériom hodnotenia je odborná úroveň a umelecká kvalita inscenačného tvaru.

Program
:

- časť súťažná: prezentácia inscenácií súborov
- časť vzdelávacia:
 • rozborový seminár
 • vzdelávací seminár

Navrhovatelia navrhujú do programu MKSŽ inscenácie prostredníctvom prihlášok a protokolu, respektíve odborného hodnotenia poroty, ktoré odošlú na adresu:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
SNP 1049/76
075 01 Trebišov


Návrhy musia byť doručené na KCjZ v Trebišove do 5. apríla 2013 so všetkými povinnými prílohami.


K prihláške je potrebné priložiť

1/ osoby a obsadenie, vr. údajov o režisérovi, scénografovi, autorovi hudby, ...
2/ textovú predlohu inscenácie
3/ odborné hodnotenie inscenácie (s menami hodnotiteľov) so stručným, ale výrazným uvedením, v čom navrhovatelia vidia výnimočnosť, inšpiratívnosť či iný predpoklad, oprávňujúci zaradiť inscenáciu do programu krajskej prehliadky
4/ slovo o súbore do programového bulletinu
5/ slovo o autorovi /autoroch, resp. o inscenačnej tradícii do programového bulletinu
6/ fotografie z inscenácie, použiteľné pre tlač a propagáciu.


Hodnotenie:

Súťažné inscenácie bude hodnotiť odborná porota vymenovaná riaditeľkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove.
Hlavným kritériom bude umelecká kvalita inscenačného tvaru a prínos pre ďalšie pozitívne smerovanie amatérskeho divadla.
Odborná porota sa pri svojom hodnotení bude riadiť propozíciami celoštátnych súťaží, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke: www.nocka.sk


Finančné zabezpečenie:

Organizátor malej krajskej scénickej žatvy ODS Košického kraja uhradí pre zúčastnené divadelné súbory:
 1. stravu pre členov divadelných súborov v zmysle platných predpisov o stravnom iba v deň vystúpenia súboru, / 1x teplá strava /
 2. náklady na prepravné autobusom pre zúčastnené DS na základe predloženia objednávky MaKCjZ v Trebišov. Prosíme Vás preto, aby doprava bola zabezpečená za minimálne náklady.
Presné pokyny pre prihlásené divadelné súbory zašleme priamo na adresu ich vedúcich.

Tešíme sa na spoločné stretnutie v Trebišove a spoluprácu.V Trebišove 7. marca 2013

Mgr. Beáta Kereštanová v.r.
riaditeľka MaKCjZVybavuje: Ľubica Tkáčová – metodik pre divadlo
Telefón: 056 672 56 20
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Prihláška na XVI. Divadelný Trebišov
xls divadelny_trebisov_2013_prihlaska 27.00 Kb


PROSÍM ČÍTAJTE POZORNE !!!

Malá krajská scénická žatva ochotníckych divadelných súborov Košického kraja sa uskutoční v MsKS v Trebišove iba v prípade schválenia projektu na MK SR. V opačnom prípade sa XVI. Divadelný Trebišov 2013 uskutoční iba výberom v domácich priestoroch prihláseného divadelného súboru.

Za pochopenie ďakujeme.

Kto je Online

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com