Vytlačiť

Pozvánka na XVII. Divadelný Trebišov

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja


Vás pozývajú na

XVII. Divadelný Trebišov

Malú krajskú scénickú žatvu
ochotníckych divadelných súborov
Košického kraja


finpodpora.jpg

24 - 25. apríla 2014

Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove

 


Pozvánka na XVII. Divadelný Trebišov