Vytlačiť

Propozície XXIII. Celoštátneho festivalu DH s dedinskou tematikou

XXIII. CELOŠTÁTNY FESTIVAL DIVADELNÝCH
HIER S DEDINSKOU TEMATIKOU


Základná charakteristika: Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou je celoštátnou súťažnou prehliadkou amatérskeho činoherného divadla.

Poslanie:
Poslaním divadelnej prehliadky je umožniť divadelným súborom všetkých kategórií inscenujúcim divadelné hry s dedinskou tematikou, vzájomnú konfrontáciu tvorivej umeleckej práce a prispieť k zvyšovaniu úrovne divadla na Slovensku.

Vyhlasovateľ: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Spoluusporiadatelia: ZO ZDOS Trebišov, Mesto Trebišov

Termín a miesto: 8. – 9. októbra 2015
Divadelná sála Mestského kultúrneho strediska v Trebišove

Podmienky:
1/ Do súťaže sa môžu prihlásiť ochotnícke divadelné súbory všetkých kategórií s inscenáciami s dedinskou tematikou od slovenských i zahraničných autorov.

2/ Prihlášky prijíma Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, M.R.Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov,
do 31. júla 2015.


3/ Odborná porota, ktorú menuje riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, uskutoční výber hier na základe videozáznamu, ktorý prihlásený súbor zašle spolu s prihláškou.

4/ Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove uhradí divadelným súborom:

  • stravu podľa platných predpisov iba v deň vystúpenia ich súboru (1x teplá strava)
  • ubytovanie iba pre členov súboru.

5/ Náklady na cestové si hradí súbor sám.
V prípade získania dostatočného množstva finančných prostriedkov po schválení projektu na MK SR, organizátor festivalu Vám prispeje na cestovné náklady.

Hodnotenie a ceny:
1/ Členov odbornej poroty zabezpečí Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
2/ Na návrh odbornej poroty udelí organizátor festivalu:
a/ Finančnú cenu trom kolektívom bez rozdielu kategórií:
I.cena: 165,- €
II.cena: 100,- €
III.cena: 35,- €

b/ Individuálne ceny za pozoruhodné herecké výkony, réžiu, scénografiu, resp. inú umeleckú tvorbu súvisiacu so súťažnou inscenáciou.

c/ Ostatné súbory získajú ďakovný list za účasť na XXII. Celoštátnom festivale divadelných hier s dedinskou tematikou.

3/ Porota má právo neudeliť niektorú z uvedených cien.

V Trebišove, 8. júna 2015

Mgr. Beáta Kereštanová
riaditeľka


Vybavuje: Ľubica Tkáčová
tel: 056/672 56 20
fax: 056/672 27 83
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Prihláška na XXIII. Celoštátny festival divadelných hier s dedinskou tematikou:

xlsprihlaska_cfdh_2015.xls27 KB

Kto je Online

Práve tu je 160 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com