Vytlačiť

Divadlo

Ochotnícke divadlo, ako jedna z foriem neprofesionálnej záujmovej činnosti prispieva nielen k duchovnému obohateniu účinkujúcich, či divákov, ale má veľký vplyv aj na formovanie kultúrneho života v obciach i mestách regiónu.

Práve oblasť divadla a divadlá, ako také „pasovali" nielen mesto Trebišov, ale najmä región na Divadelný. Každý rok pripravujeme tradičné podujatia:

  • krajskú súťaž - Divadelný Trebišov
  • celoslovenský festival divadelných hier s dedinskou tematikou

Cieľom je:

  • umožniť súborom všetkých kategórií vzájomnú konfrontáciu tvorivej umeleckej práce
  • prispieť k zvyšovaniu úrovne divadla na Slovensku