Vytlačiť

Srdce prírode

Poznať a vniknúť do tajov prírody je neodolateľnou túžbou každého človeka. Hlavne u mládeže je to prirodzená vlastnosť. Deti často z vlastnej iniciatívy , bez prípravy a dostatočných poznatkov napodobňujú dospelých, pričom sa, samozrejme, dopúšťajú aj chýb.

Toto poznanie je základným kameňom snahy pomôcť mládeži tak, aby si od útleho veku dokonale osvojila základné vedomosti ochrany prírody a životného prostredia.

21. marec až 1. apríl sú v ochranárskom kalendári vyznačené výraznou farbou  „Dni ochrany prírody".  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripravilo pre deti a mládež pri tejto príležitosti podujatie Srdce prírode.

Aj keď bolo určené deťom a mládeži, zúčastnilo sa ho 34 milovníkov prírody rôznych vekových kategórii. Navštívili sme lokalitu výskytu snežienky jarnej a chránené nálezisko „Bačkovské poniklece".  Tu sme opravili informačné tabule, porozprávali o význame ochrany tohto vzácneho zástupcu našej flóry.

Cieľom podujatia bolo prebudiť v mládeži lásku k prírode a prírodným hodnotám v našom regióne. Nedopustiť, aby existencia života na Zemi bola ohrozená v dôsledku ekologickej negramotnosti, ľahostajnosti, nezodpovednosti a egoistického vzťahu: človek-príroda.