Vytlačiť

Enviromentálna výchova

Základným cieľom je ovplyvňovať vedomie mládeže tak, aby sa im problematika životného prostredia stala známou a blízkou, aby získali základné vedomosti o životnom prostredí, ako celku a o jeho globálnych problémoch.

Ľudia, nielen mladí, by mali mať pocit zodpovednosti za životné prostredie.

Vzdelávame-presviedčame-vedieme k praktickej činnosti.

Láska k prírode a životnému prostrediu sa musí stať súčasťou nášho vzdelávania, lebo:

„Chránime iba to, čo máme radi - radi máme iba to, čomu rozumieme - rozumieme iba tomu, čomu sme učení."