Vytlačiť

Fotogaléria - U Bačkove koľedujú

„U Bačkove koľedujú"
...Ked Panna Mária po švece chodzila...

„ U Bačkove koľedujú" – takto pomenovali predvianočné podujatie 16. decembra 2017 v Kultúrnom dome v Bačkove organizátori – Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a obec Bačkov.

Na zvyky, ktoré súviseli s Vianocami spomínali gazda a gazdiná – členovia FSk Žipovčan z Nižného Žipova. Sviatočnú atmosféru štedrovečerného stola doplňali aj deti z Bačkova.

Koledy zazneli v podaní folklórnych skupín z okresu – Klečenovčanka zo Zempl. Klečenova, Žipovčan z Nižného Žipova, Omladzina z Novosadu, Kyščanka z Kysty a Slivníčan zo Slivníka. Úlohy betlehemcov sa úspešne zhostili chlapi – členovia FSk Dubiny z Dargova.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove aj takýmto podujatím, každý rok v inej obci okresu, sa snaží udržiavať vianočné zvyky a tradície, ktoré boli na Zemplíne.