Vytlačiť

Pozvánka - Nositelia tradícií 2018

Kultúrny dom v Zemplínskej Teplici v sobotu 21. apríla 2018 od 14:00 hod. bude patriť folklórnym skupinám okresu Trebišov.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove a obec Zemplínska Teplica pripravili regionálnu súťažnú prehliadku folklórnych skupín Nositelia tradícií.

Prehliadka je vyvrcholením činnosti dedinských folklórnych skupín. Má za cieľ predstaviť výsledky práce dedinských folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií. Svojimi programovými blokmi prezentujú jednotlivé obce a budú sa usilovať o postup na krajskú prehliadku.

O tom, kto postúpi a bude reprezentovať na krajskej súťaži Nositelia tradícii rozhodne odborná porota.

pozvanka nositelia tradicii 2018