Vytlačiť

Fotogaléria - Zahrajce hudaci 2019

Zahrajce hudaci, Hudobný folklór dospelých
18. V. 2019 Kultúrny dom Zemplínska Nová Ves

Výsledky:

Sólisti speváci

Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž : Jozef Kolesár, Parobci z Dvorianok

Návrh na postup : Jozef a Peter Jenčovi, Dubiny Dargov

Zlaté pásmo: Anna Jenčíková, Malé Ozorovce, Takač Andrej Jarina Úpor, Timko Pavol Furmaňe, Novák Jozef Studzenka Plechotice, Bálintová Michaela Parchovianka, Jozef Halapin Studzenka Plechotice

Strieborné pásmo: Parnahaj Miroslav Strapec Čerhov, Ondová Veronika Strapec Čerhov, Tóth Ladislav Studzenka Plechotice, Marián a Ľuboslav Bálintovi Parchovianka,

Bronzové pásmo: Poľačková Marta Malé Ozorovce, Milan Filip Studzenka Plechotice, Čičatková Ružena Kyščanka, Peter a Anna Novákovi Studzenka Plechotice, Magadaléna a Ladislav Tóthovi Studzenka Plechotice

Cena poroty: Marta Dufeková, Anna Suváková, Novomeščanka Slovenské Nové Mesto za mimoriadne a energické vystúpenie a lásku k ľudovej piesní

Diplom za účasť: Jana Brindová, Studzenka Plechotice

Spevácke skupiny

Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž : DFS Parchovianka

Návrh na postup: Parobci z Dvorianok

Zlaté pásmo: mužská spevácka skupina Furmaňe, mužská spevácka skupina Strapec Čerhov, ženská spevácka skupina Vidumaňec Kuzmice, mužská spevácka skupina Jarina Zemplínska Nová Ves Úpor

Strieborné pásmo: spevácka skupina Kyščanka, spevácka skupina Novomeščanka
mužská spevácka skupina Studzenka Plechotice, mužská spevácka skupina Komanička Nový Ruskov

Bronzové pásmo: spevácka skupina Klečenovčanka Zemplínsky Klečenov, ženská spevácka skupina Strapec ,ženská spevácka skupina Jarina Zemplínska Nová Ves Úpor ,ženská spevácka skupina Studzenka Plechotice, ženská spevácka skupina Komanička Nový Ruskov

Cena poroty: ženská spevácka skupina Vidumaňec Kuzmice za výber a spracovanie materiálu

diplom za účasť : spevácka skupina Gerečovka Malé Ozorovce

Sólisti inštrumentalisti

Zlaté pásmo s postupom na krajskú súťaž : Samuel Bálint, Parchovianka ústna harmonika

Strieborné pásmo: Pavol Tomko, Studzenka Plechotice

Porota: Katka Kišidayová, Dominika Novotná, Liana Pritoková