Vytlačiť

Pozvánka na regionálnu súťažnú prehliadku "Špivanočki mojo"

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Obec Novosad


Vás pozývajú na

regionálnu súťažnú prehliadku
detských speváckych skupín,
sólistov spevákov, inštrumentalistov
a ľudových hudieb

"Špivanočki mojo"

3. apríl 2014 o 9.00 hod.
v Kultúrnom dome v Novosade
 
Pozvánka na regionálnu súťažnú prehliadku "Špivanočki mojo"