Vytlačiť

Nositelia tradícií - propozície reg.súťaže a prehliadky folklórnych skupín

PROPOZÍCIE
Nositelia tradícií - regionálna súťaž a prehliadka folklórnych skupín

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum z poverenia MK SR
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Cieľ súťaže a prehliadky:

 • aktivizovať folklórne skupiny k pravidelnej činnosti;
 • vyhľadávať a rekonštruovať neznáme alebo menej známe folklórne tradície;
 • predstaviť výsledky práce folklórnych skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.

Súťažné podmienky

Práva a povinnosti súťažiacich:

1. Súťažiaci sú povinní:
a) akceptovať pravidlá a podmienky súťaže;
b) rešpektovať pokyny organizátora súťaže;
c) prechádzať všetkými stupňami súťaže s tým istým programovým výstupom, ktorý uvedú v základnom kole súťaže.

2. Súťažiaci majú právo:
a) na dodržanie vopred stanovených podmienok súťaže;
b) žiadať potvrdenie o účasti v súťaži, prípadne o umiestnení v súťaži.

Na súťažnej prehliadke sa môžu zúčastniť folklórne skupiny vyvíjajúce svoju činnosť a pôsobiace na území Slovenskej republiky a čerpajúce materiál pre svoju činnosť z tohto územia.

Každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým pásmom v trvaní do 20 minút. Vylučujú sa programové pásma alebo ich časti, ktoré boli predvedené na predchádzajúcich súťažných prehliadkach v časovom horizonte 15 rokov.

Počet účastníkov súťaže z jedného súťažiaceho kolektívu je obmedzený na max. 45 osôb vrátane vedúcich kolektívu a vodiča autobusu (počet súťažiacich z jedného kolektívu môže byť prekročený vo výnimočných prípadoch po dohode s organizátorom a vyhlasovateľom súťaže).

Zúčastnené kolektívy sú povinné prispôsobiť sa stanoveným propozíciám a všetkým ekonomicko-organizačným zásadám a programovým zámerom súťažnej prehliadky. Nedodržanie uvedených propozícií znamená diskvalifikáciu!

Zásady a priebeh súťaže

Súťaž je postupová. Základným stupňom je regionálne kolo súťaže. Výbery na krajské postupové súťaže sa realizujú na regionálnych postupových súťažiach. Súťažiacich vyberá odborná porota vymenovaná riaditeľom príslušného regionálnehokultúrneho strediska.

regionálne kolo 11. apríl 2015 KD Nižný Žipov

Dôsledne vyplnenú záväznú prihlášku zašlite najneskôr do 30.1.2015 na adresu: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína SNP 1049/76 Trebišov, Mgr. E. Vítková 0566725620 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Programové celky môžu mať charakter:

 • mozaikový,
 • tematický,
 • monotematický.

Kritériá hodnotenia

Odborná porota hodnotí:

 • výber materiálu a jeho spracovanie;
 • úroveň interpretácie tradičného folklórneho materiálu s dôrazom na rešpektovanie zákonitostí tradičného spevu, tanca, hudby, zvykov a obradov, tanečných, spevných a rozprávačských príležitostí, zaužívanej etikety a noriem správania;
 • vystihnutie lokálneho, resp. regionálneho charakteru;
 • scénický tvar – dramaturgiu, réžiu;
 • využitie tradičného odevu, obuvi, úpravy, rekvizít a scény.

 

Kontakt: Mgr. Emília Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
SNP 1049/76
Trebišov

 

Prihláška v *.doc formáte:

docNositelia_Tradicii_2015_prihlaska.doc152.5 KB

Kto je Online

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com