Vytlačiť

Hviezdoslavov Kubín 2013 - pozvánka

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás pozýva na

Okresnú súťažnú prehliadku v prednese poézie a prózy


Hviezdoslavov Kubín 2013


11. apríla 2013 o 10.00 hod.
Múzeum Trebišov
(I. - III. kategória)


12. apríla 2013 o 10.00 hod.
Múzeum v Trebišove
(IV. kategória)


Hviezdoslavov Kubín 2013