Vytlačiť

Výsledky a fotogaléria z okresnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

61. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2015
Víťazi  okresnej súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy


Termín: 16. apríla 2015                       
Miesto: Centrum voľného času Trebišov

POÉZIA

I. Kategória prednes poézie
3. miesto: Natália Tothová – ZŠ s MŠ Čerhov
2. miesto: Veronika Ferková - ZŠ Obchodná Sečovce
1. miesto: Peter Tóth - ZŠ M.R.Štefánika, Trebišov

II. Kategória prednes poézie
3. miesto: Katarína Topolovská - ZŠ Parchovany
2. miesto: Kristián Eliaš - ZŠ Sv. rodiny Sečovce
1. miesto: Erik Toma - ZŠ Kazimír

III. Kategória prednes poézie
3. miesto: Alexandra Kačuráková - ZŠ Obchodná Sečovce
2. miesto: Dominik Mulidrán - ZŠ Streda nad Bodrogon
1. miesto: Elena Jančišinová - ZŠ Komenského 8, Trebišov

IV. Kategória prednes poézie
3. miesto: Lukáš Sopko Zima - Gymnázium Kr. Chlmec
2. miesto: Veronika Krištofová - Gymnázium Kr. Chlmec
1. miesto: Dominika Maďarová - Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov


PRÓZA

I. Kategória prednes prózy
3. miesto: Ema Ondová - ZŠ s MŠ Čerhov
3. miesto: Bibiana Rudzik - ZŠ Obchodná Sečovce
2. miesto: Laura Vargová - ZŠ Komenského 8, Trebišov
2. miesto: Gréta Pankuličová - ZŠ Kr. Chlmec
1. miesto: neudelené

II. Kategória prednes prózy
3. miesto: Helena Andrejová - ZŠ Vojčice
2. miesto: Viktor Tóth - ZŠ Kazimír
1. miesto: Hannah Urbanieková - ZUŠ Trebišov

III. Kategória prednes prózy
3. miesto: Blažej Fabián - ZŠ s MŠ Kuzmice
2. miesto: Yvone Hamiová - ZŠ Čierna nad Tisou
1. miesto: Štefan Puci - ZŠ Komenského 8, Trebišov

IV. Kategória prednes prózy
3. miesto: Dominika Hudáková - Gymnázium Kr. Chlmec
3. miesto: Angelika Illéšová - Gymnázium Kr. Chlmec
2. miesto: neudelené
1. miesto: Monika Puciová - Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa Trebišov


Prednes poézie I. II. III. a IV. kategóriu hodnotila porota v zložení:

Mgr. Katarína Šandorová - Palárikova 13, Trebišov
Mgr. Silvia Pavliková - ZŠ s MŠ Borša
Mgr. Zlaťa Marcinová - ZŠ Vojčice


Prednes prózy I. II. III. a IV kategória hodnotila porota v zložení:

Mgr. František Nadzon - ZŠ Čerhov
Mgr. Mária Kešeľová - ZŠ Obchodná, Sečovce
Mgr. Edita Gerešiová - ZŠ Kr. Chlmec

Všetkým víťazom okresného kola srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie víťazstvo na krajskom kole v Michalovciach.