Vytlačiť

Hovorme o násilí

Násilné správanie v medziľudských kontaktoch ,prípady násilia na ženách a v rodinách.       vedú ku konštatovaniu, že je potrebné realizovať formy ,ktoré smerujú k prevencii a eliminácii násilia

Nadväzujúc na 2 ročníky  zrealizovaného projektu „Mladí ľudia a násilie „ Regionálne osvetové stredisko Trebišov  realizovalo projekt „ Hovorme o násilí „

Zámerom  bolo  poskytnúť čo najviac odborných i štatistických informácii o násilí,  jeho príčinách, následkoch i o jeho prevencii.

Projekt bol  koncipovaný ako peer program. Vychádzal z efektivity pôsobenia rovesníckych skupín v preventívnej práci medzi mládežou. Cieľovou skupinou boli  študenti  stredných škôl .

Výcvik realizovali   psychologičky dr. B.Furdová a dr. H.Litváková. Na realizácii výcviku  participovala aj por. Mgr. K. Puciová,  referent špecialista skupiny prevencie OR PZ v Trebišove 


Projekt finančne podporila Rada vlády SR pre prevenciu kriminality.

Hovorme o násilí

Kto je Online

Práve tu je 367 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com