Vytlačiť

Prečo som na svete rád/rada 2013

PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA (1994 – 2013)

 

Celoslovenský protidrogový výtvarný projekt s medzinárodnou účasťou
- kľúčový projekt Ministerstva kultúry SR k prevencii drogových závislostí
19. ročník


Hlavný organizátor projektu:
NÁRODNÉ OSVETOVÉ CENTRUM
v spolupráci
KANCELÁRIOU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,
OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA,

Projekt podporujú:

MINISTERSTVO KULTÚRY SR (slovenská časť projektu)
MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (slovenská časť projektu)
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR (zahraničná časť projektu)

Najvýznamnejšie ocenenia projektu:
Cena OSN (Viedeň, New York, 1998), Cena predsedu Národnej rady SR, Cena podpredsedníčky vlády SR pre európsku integráciu, Cena podpredsedu vlády SR – predsedu Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Cena ministra kultúry SR, Cena ministra vnútra SR, Cena ministra zahraničných vecí SR, Cena riaditeľa Protidrogového fondu, Cena Protidrogového fondu – Protidrogový čin roka, Cena riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru

Nad projektom prevzali záštitu:
Sergei Ordzhonikidze  generálny riaditeľ Úradovne OSN v Ženeve (2005), Rudolf Schuster  prezident Slovenskej republiky (2000), Mária Kadlečíková  podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu (2002), Pavol Paška  predseda Národnej rady SR (2010), minister zahraničných vecí Ján Kubiš (2008), František Ružička – veľvyslanec SR v Poľsku (2006) Keďže projekt dlhodobo patrí medzi kľúčové projekty Ministerstva kultúry SR, zamerané na redukciu požiadavky mládeže po drogách, každoročne nad ním preberá záštitu minister kultúry: Rudolf Chmel (2003, 2004, 2005), František Tóth (2006), Daniel Krajcer (2011) a Marek Maďarič (2007, 2008, 2009, 2010, 2012).

História projektu:
Viac ako 20 277 autorov, slovenských a zahraničných chlapcov a dievčat vo veku od 14 do 18 rokov, v histórii projektu v národných kolách súťaže vyjadrilo prostredníctvom výtvarnej výpovede svoj postoj k drogám a k závislosti. Do súťaže sa aktívne zapojili aj mladí ľudia z Fínska, Talianska, Uzbekistanu, Tadžikistanu, Nórska, Poľska a Malty. Výber prác vo forme putovnej výstavy reprezentoval myšlienku projektu vo vyše 570 reprízach výstavy na Slovensku, v Maďarsku (Győr), Bulharsku (Sofia), v Rakúsku (Viedeň, OSN), vo Fínsku (Helsinki), v USA (New York, OSN), v Austrálii (Canberra, Sydney, Adelaide, Tasmánia), v Nórsku (Oslo, Trondheim, Molde), Francúzsku (Rada Európy, Štrasburg), Poľsku (Varšava, Ciechanów, Poswin), vo Veľkej Británii (Londýn), vo Švajčiarsku (Ženeva, OSN), v Uzbekistane (Taškent, Buchara, Samarkand a Navoi) a v Taliansku (Rím).

K dozaista najvýznamnejším úspechom patrí, že sme náš pôvodný slovenský projekt štyrikrát prezentovali v zahraničí na najvyššej úrovni: na pôde Organizácie Spojených národov vo Viedni a New Yorku (1998), v Ženeve (2005, k projektu bol vydaný oficiálny plagát OSN), ako aj na pôde Rady Európy v Štrasburgu (2007) pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európy vďaka spolupráci s veľvyslancom Emilom Kuchárom, predsedom Rady ministrov pri Rade Európy. Výstavu osobne poctil svojou prítomnosťou Terry Davis, generálny tajomník Rady Európy.

Motívy víťazných diel sa každoročne používajú ako predloha pri výrobe tričiek, šiltoviek, plagátov, kalendárov, pohľadníc, puzzle a iných artefaktov, ktoré slúžia realizátorom projektu ako ocenenia pre najlepších súťažiacich a následne v putovnej výstave, ktorú realizujeme za vynikajúcej spolupráce s regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami v Slovenskej republike.

Dôležitým partnerom slovenskej časti projektu bude už po desiaty rok Národná rada Slovenskej republiky, na pôde ktorej sa koná vyhlásenie výsledkov a slávnostná vernisáž výstavy za účasti ocenených autorov a ďalších významných hostí. Významnými partnermi v zahraničnej spolupráci na projekte sa stali stále misie SR pri OSN a zastupiteľské úrady SR v zahraničí.
Už len rok nás delí od jubilejného dvadsiateho ročníka tohto ojedinelého projektu. Zapíšete sa aj vy do jeho histórie?PROPOZÍCIE
devätnásteho ročníka výtvarného projektu
s protidrogovým zameraním

 

Projekt  sa realizuje v troch rovinách:
 • celoštátna tematická výtvarná súťaž,
 • celoštátna putovná výstava vybraných prác, ktoré iniciujú sprievodné podujatia,
 • prezentácia slovenského výtvarného umenia mládeže vo veku od 14 -18 rokov a protidrogového posolstva projektu v zahraničí a zahraničná spolupráca na projekte.

CIELE  SÚŤAŽE
   zdôrazniť prioritný význam primárnej prevencie drogových závislostí so zameraním na legálne drogy (alkohol, tabak, lieky...) a ilegálne drogy

   na princípe rovesníckeho pôsobenia posilňovať hodnotový systém mládeže;

   posilňovať hodnotový systém mládeže na princípe rovesníckeho pôsobenia;

   celoštátnou putovnou výstavou iniciovať iné tematické protidrogové edukačné aktivity;

  prispievať k pozitívnemu zviditeľňovaniu Slovenskej republiky v zahraničí


Kompletný dokument:

pdf propozicie_preco_som_na_svete_rad_2013 112.90 Kb