Vytlačiť

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd 2019 - výsledky súťaže

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie KSK

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd

XXIII. ročník okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd, Metod.
 
2019 Kultúrne centrum juž. Zemplína v Trebišove
 

Výsledky súťaže:

 
I. kategória: 6 - 9 rokov

1. miesto - Nina Iľková, 7 rokov, ZUŠ Trebišov, názov práce : „ Malá folkloristka"

2. miesto - Inka Tkáčová, 9 rokov, ZUŠ sv. Cecílie – elokované pracovisko Trebišov, „Z vystúpenia ľudového súboru"

3. miesto - Simona Maňková, 8 rokov, ZŠ M.R.Štefánika Trebišov, „Sv. Cyril"

3. miesto - Diana Bindasová, 8 r, ZUŠ Trebišov, „Keramička"

 

II. kategória: 10 – 12 rokov

1. miesto - Ryan Benhanmadi, 10 rokov, ZUŠ Trebišov, „Ťažká práca kováča"

2. miesto - Radka Tóthová, 11 rokov, ZŠ M .R. Štefánika Trebišov, „Slovenský folklór / Vynášanie Moreny/"

2. miesto - Tatiana Capuličová, 12 rokov, ZUŠ Trebišov, „Maľované domčeky"

3. miesto - Miroslava Sochová, 12 rokov, ZUŠ Trebišov, „Náš folklór"

 

III. kategória: 13 -15 rokov

1. miesto - Anna Habaľová, 15 rokov, ZŠ M. R. Štefánika Trebišov, „Osobnosti našej histórie- vládca Svätopluk a sv. Gorazd"

2. miesto - Rastislav Zamborský , 14 rokov, ZUŠ Trebišov, „Ľudový kostolík"

3. miesto - Martin Černák, 13 rokov, ZŠ Komenského Trebišov, „Nositelia písma"

3. miesto - Sofia Mária Grimlingová, 14 rokov, ZUŠ Trebišov, „Slnečnice a maky"

 

IV. kategória: študenti stredných škôl 16 - 19 rokov

1. miesto - Tadeáš Zubko, 17 rokov, Súkromná stredná odborná škola DSA TV, „Si to, čo robíš"

2. miesto - Katarína Zambová, 17 rokov, ZUŠ sv..Cecílie – elokované pracovisko Trebišov, „Melódia kroja"

3. miesto - Mária Ceľuchová, 18 rokov, Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa Trebišov, „Povesť o troch prútoch"