Vytlačiť

Pozvánka na cyklus kronikárskych webinárov

Pozývame na cyklus kronikárskych webinárov, ktoré pripravilo Národné osvetové centrum v Bratislave pre kronikárov miest a obcí.

Webinár č. I - 30.3. (utorok)

Kronikárske právo - ako riešiť absenciu zákona o kronikárstve, Štatút kronikára, vymožiteľnosť a overovanie informácií

Webinár č. II - 27.4. (utorok)

Historia: memento mori! - ako zdokumentovať historicky prvú epidémiu, s ktorou prichádza do kontaktu novodobé kronikárstvo

Webinár č. III. - 27.5. (štvrtok)

Pohyb obyvateľstva v kronikách - odraz sčítania obyvateľstva, domov a bytov v kronikách, jeho využitie; celková práca s demografickými a štatistickými dátami.

Webináre sa uskutočnia vždy v čase od 13:00 do 15.00 h.

Na webináre sa môžete prihlásiť elektronicky prostredníctvom formulára

https://forms.gle/oHzXKJxxp7kuMugd6 

Registrovaným účastníkom bude zaslaný online ZOOM link vždy deň pred webinárom.

 

Mgr. Michaela Štefanovičová

  • odborná pracovníčka, manažérka kultúry pre vzdelávanie odd. vzdelávania, výskumu a štatistiky
  • Národné osvetové centrum
  • Nám. SNP 12
  • 812 34 Bratislava 
  • kontakt: 02/20471234
  • www.nocka.sk 

 

Pozvánka:

pdfpozvanka_kronikarske_webinare.pdf233.85 KB