Vytlačiť

Propozície súťaže - Polícia očami detí 2013

P R O P O Z Í C I E

XIV. ročníka
okresnej  výtvarnej súťaže Polícia očami detí


2./  Súťažné obdobie:
a/ Termín súťaže:  máj 2013
b/ Uzávierka  súťaže: do 10.6.2013
c/ Termín výstavy: 19.6.2013
d/ Miesto: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove


3./  Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru  Trebišov


4./  Cieľ súťaže:
a/ výtvarným prejavom dokumentovať a popularizovať činnosť polície
b/ preventívno- výchovne pôsobiť na detí a mládež
c/ zvyšovať právne vedomie všetkých vekových kategórii žiakov


5./ Podmienky súťaže :
a/ Súťaže sa môžu  zúčastniť

 • žiaci materských škôl
 • žiaci akéhokoľvek typu základnej školyb/ Súťažné kategórie - podľa veku:

 • I.žiaci materských škôl
 • II.žiaci ZŠ, špeciálnych škôl vo veku 6 do 11 rokov
 • III. žiaci ZŠ, špeciálnych škôl vo veku 12 do 15 rokov
 • IV. žiaci ZUŠ


c/ Súťažné kategórie : maľba, kresba, koláž,  priestorová práca

d/  Súťažné práce musia byť adjustované (označené):

 •  meno a priezvisko autora, vek / trieda
 • (žiaci musia vo vlastnom záujme uviesť aj vek)
 • škola
 • názov práce
 • technika
 • meno pedagóga


 

   e/  Uzávierka  zberu výtvarných prác je najneskôr do 10. júna 2013 na adrese:

Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
SNP 1049/76
075 01  Trebišov

na obálku uveďte značku: „ Polícia očami detí "

alebo osobne / budova Nemocnice, Mgr.Vítková č.t.6725620/


6/ Vyhodnotenie okresnej súťaže :

Výsledky súťaže budú vyhlásené na slávnostnom otvorení XIV. ročníka okresnej výstavy, ktorá sa uskutoční 18. júna 2013 v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove