Vytlačiť

Výtvarná paleta 2014 - propozície

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65 075 01 Trebišov
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti
Propozície
regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarná paleta 2014Organizátor:       
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov      

Spoluorganizátor:  
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec


Termíny:

Uzávierka do: 28. 3. 2014
Výstava : galéria Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína Trebišov
9.4. – 17.4. 2014

Súťažné kategórie:

Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: 
autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C :

autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D :
autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu - insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťažné podmienky

 1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) a počítačovej grafike.
 2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.
 3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov) – jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov, žijúci v regióne Trebišov , so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác.
 4. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania (napr. VŠVU, Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).
 5. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce (maximálne 5 diel) vytvorené v posledných dvoch rokoch, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcom ročníku súťaže.
 6. Výtvarné práce je potrebné doručiť na adresu : Kultúrne centrum južného Zemplína SNP 1049/76  Trebišov do 28.3.2014

Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia.
 2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdíť svojím podpisom (prihláška je na stránke www.rostv..sk).
 3. Všetky výtvarné práce, prihlásené do regionálneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, háčik na zadnej strane a pod.) Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.
 4. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
 5. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.
 6. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely MaKCJZ bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke MaKCJZ ). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.
 7. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.
 8. Odborná porota menovaná organizátorom súťaže vyhodnotí práce najneskôr do 4.4.2014, zároveň doporučí práce na krajskú súťaž Košická paleta 2014Kontaktná adresa :
Mgr. E.Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
SNP 1049/76,
672 56 20
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kto je Online

Práve tu je 78 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com