Vytlačiť

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd - Propozície XVIII. ročníka


Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Sv.Trojhviezdie - Cyril, Metod, Gorazd

PROPOZÍCIE XVIII. ročníka
okresnej výtvarnej súťaže detí a mládeže,
zameranej na národnú históriu.

1. Vyhlasovatelia a usporiadatelia :

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína  v Trebišove

2. Témy súťaže :
   
1. Osobnosti Veľkej Moravy - Gorazd, Cyril, Metod, Rastislav, Svätopluk ,Pribina, Koceľ,   Sedempočetníci...
    2. Národné a kresťanské dejiny, legendy ,povesti, príbehy
    3. Významné udalosti a osobnosti z nášho mesta, obce...

3. Súťažné obdobie:
    Termín súťaže:  apríl, máj 2014
    Uzávierka súťaže:  12.máj 2014
    Termín výstavy: 23.máj 2014 ( vyhlásenie výsledkov )
    Miesto: CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM sv. JÁNA KRSTITEĽA Trebišov

4. Zameranie a cieľ súťaže :
Súťaž je zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín.
Cieľom súťaže je pritiahnuť k záujmu o naše národné kresťanské a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň, prostredníctvom historických poznatkov a  výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého patriotizmu a národnej hrdosti.

5. Podmienky súťaže :

a/ Súťaže sa môže zúčastniť:
autor  vo veku od 6 do 19 rokov, ktorý je žiakom, respektíve  študen¬tom akéhokoľvek typu základnej alebo strednej školy, výtvar¬ného krúžku, prípadne je samostatne tvoriacim autorom

b/ Kategórie :
1.deti vo veku 6 -9 rokov
2. deti vo veku  10-12 rokov
3. deti vo veku  13- 15 rokov
4. stredné školy, učilištia, ZUŠ 16 – 19 rokov
                
c/ Výtvarný prejav:
Ľubovoľný -kresba, maľba, plastika, pastel, kombinované techniky. Práce realizovať minimálne do formátu A3

Práce musia obsahovať: 
  • meno a priezvisko bydlisko autora
  • vek
  • škola
  • názov práce
  • súťažná kategória                 
  • meno pedagóga

d/Výsledky súťaže budú vyhlásené na podujatí 23.mája 2014 .

e/ Uzávierka prác je  :  12.5.2014   na adrese:
Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Mgr. E. Vítková
SNP 1049/76
075 01 Trebišov
.