Vytlačiť

Pozvánka na výstavu Atelie®oom

Názov: Atelié®oom
Miesto: Kultúrne centrum v Trebišove, Ul. SNP. č. 1049/76
Termín: 22. 11. 2014 - 21. 12. 2014
Vernisáž: 21. 11. 2014/piatok/ o 16.30 h
Autori: žiaci SZUŚ Jastrabie nad Topľou
Organizátor: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
Koncepcia: Mgr.art. Peter Valiska-Timečko, ArtD.
Viac info: muzeumtv.sk , zusjastrabie.sk

Múzeum a kultúrne centrum v Trebišove v spolupráci so Súkromnou základnou umeleckou školou Jastrabie nad Topľou vás pozývajú na výstavu Atelie®oom, ktorá je zameraná na experimentálnu tvorbu, hľadanie a nachádzanie „nových" výrazových prostriedkov a výtvarných stratégií. Ústredným a kľúčovým aspektom tejto výstavy je experiment, ktorý je podmienený kvalitou autorského rukopisu s vlastnou výpovednou hodnotou. Výstava reflektuje širokú škálu rôznorodých techník a postupov v oblasti plošného vizuálneho umenia, pričom cieľom je mapovať a konfrontovať rôzne spôsoby stvárnenia danej témy. Prezentované sú prevažne práce na papieri v rôznych technikách (maľba, kresba, grafika a pod.)

Spoločným menovateľom tejto výstavy sa stáva aktuálny výber najpozoruhodnejších žiackych prác a techník za mesiac október 2014. Výstava okrem iného reflektuje prierez učebných, vzdelávacích a tematických plánov výtvarného odboru Súkromnej umeleckej školy, ktorá pôsobí vo viacerých obciach, kde má zriadené elokované pracoviská v priestoroch miestnych materských a základných škôl. Spomeňme napr. Jastrabie nad Topľou, Soľ, Hlinné, Zámutov, Čaklov, Bystré, Slovenská Kajňa a pod.

V rámci tvorivého a vzdelávacieho procesu je tento výber jednotlivých autorov - žiakov odlišný a rozdielny aj z hľadiska geografického a pedagogického. Harmonogram umeleckého vzdelávania sa prispôsobuje rozvrhu žiaka v ZŠ tak, aby naň kontinuálne nadväzovalo v priestoroch tej školy, ktorú žiak navštevuje pod odborným pedagogickým vedením. Každý pedagóg má iné spôsoby a metódy výučby, rovnako ako každá ZŠ má iné zvyklosti a tradície. Taktiež každý z autorov má vlastný vyjadrovací spôsob, vlastnú optiku a individuálne uvažovanie v rámci vnímania danej témy. Prostredníctvom rukopisu jednotlivých autorov máme možnosť nahliadnuť do autorovho sebavyjadrovacieho aparátu a vzhliadnuť rôznorodé výtvarné polohy a stratégie (expresívne, abstraktné, geometrické, iluzívne, figuratívne a pod.)

Dôležitým aspektom tejto výstavy je podpora výtvarných zručností žiakov, podpora progresívneho výtvarného myslenia a v neposlednom rade podpora sebaprezentácie žiakov z menších obcí a miest. Malé obce, regióny na periférii kultúrneho života, odkiaľ pochádzajú práce týchto žiakov, môžeme vnímať do určitej miery ako znevýhodnené s „kultúrnym hendikepom". Avšak po absolvovaní SZUŠ Jastrabie nad Topľou sa práve tento „hendikep" stáva devízou, prínosom pre ďalší osobnostný rozvoj v optike podpory autorskej inakosti a rozvoja individuálnych vzácností mladých umelcov - inakosti, vyrastajúcej z regionálnych i osobnostných špecifík, formujúcich vnímanie vlastnej identity. Veríme, že tento pocit nadobudnete aj vy pri vzhliadnutí výstavy, na ktorú vás srdečne pozývame.

 

pozvanka vystava atelieroom

Kto je Online

Práve tu je 106 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com