Vytlačiť

Výtvarná paleta 2015 - propozície

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65 075 01 Trebišov
Kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti
Propozície
regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarná paleta 2015Organizátor:       

 • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec
 • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov       

Termíny:

Uzávierka do: 20. 3. 2015
Výstava: Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec 8.4. – 17.4. 2015
Vernisáž: 8.4.2015 o 15.00 hod. MsKS, Kráľovský Chlmec

Súťažné kategórie:

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov. Môžu sa na nej zúčastniť neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky, jednotlivci alebo členovia združení (spolkov, klubov) amatérskych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác (3-5 prác od jedného autora) . Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A, B, C). Osobitnú štvrtú kategóriu D tvoria autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: 
autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C :

autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D :
autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) špecifického výtvarného prejavu - insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťažné podmienky

 1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) a počítačovej grafike.
 2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni škíc a štúdií.
 3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (ktorí v roku súťaže dosiahnu vek 15 rokov) – jednotlivci alebo členovia združení/spolkov/klubov neprofesionálnych výtvarníkov, žijúci v regióne Trebišov , so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác.
 4. Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania (napr. VŠVU, Akadémie umení v Banskej Bystrici a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí).
 5. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce (maximálne 5 diel) vytvorené v posledných dvoch rokoch, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcom ročníku súťaže.
 6. Výtvarné práce je potrebné doručiť na adresu :
 • Kultúrne centrum južného Zemplína SNP 1049/76  Trebišov do 20.3.2015
 • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, ulica Boľská 41, Kráľovský CHlmec do 20.3.2015

Práva a povinnosti súťažiacich

 1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia.
 2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdíť svojím podpisom.
 3. Všetky výtvarné práce, prihlásené do regionálneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, háčik na zadnej strane a pod.) Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.
 4. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.
 5. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.
 6. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely KCMaP a MaKCJZ bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke KCMaP a MaKCJZ ). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.
 7. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.
 8. Odborná porota menovaná organizátorom súťaže vyhodnotí práce najneskôr do 8.4.2015, zároveň doporučí práce na krajskú súťaž Košická paleta 2015

 

Kontaktná adresa - Kráľovský Chlmec: 
Ladislav Ferencz
056/6321620
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktná adresa - Trebišov :
Mgr. E.Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
SNP 1049/76,
672 56 20
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kto je Online

Práve tu je 128 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com