Vytlačiť

Propozície súťaže - Polícia očami detí 2015

PROPOZÍCIE

XVI. ročníka okresnej  výtvarnej súťaže Polícia očami detí

2./  Súťažné obdobie:
a/ Termín súťaže:  máj, jún 2015
b/ Uzávierka  súťaže: do 15.6.2015
c/ Termín výstavy: 26.6.2015
d/ Miesto: Športová hala Trebišov

3./  Vyhlasovateľ a organizátor súťaže:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Okresné riaditeľstvo  Policajného zboru  Trebišov

4./  Cieľ súťaže:
a/ výtvarným prejavom dokumentovať a popularizovať činnosť polície
b/ preventívno- výchovne pôsobiť na detí a mládež
c/ zvyšovať právne vedomie všetkých vekových kategórii žiakov

5./ Podmienky súťaže :
a/ Súťaže sa môžu  zúčastniť

 • žiaci materských škôl
 • žiaci akéhokoľvek typu základnej školy

b/ Súťažné kategórie - podľa veku:

 • I. žiaci materských škôl
 • II. žiaci ZŠ, špeciálnych škôl vo veku 6 do 11 rokov
 • III. žiaci ZŠ, špeciálnych škôl vo veku 12 do 15 rokov
 • IV. žiaci ZUŠ

c/ Súťažné kategórie : maľba, kresba, koláž,  priestorová práca

d/  Súťažné práce musia byť adjustované (označené):

 •  meno a priezvisko autora, vek / trieda
 • (žiaci musia vo vlastnom záujme uviesť aj vek)
 • škola
 • názov práce
 • technika
 • meno pedagóga


   e/  Uzávierka  zberu výtvarných prác je najneskôr do 15. júna 2015 na adrese:

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M.R:Štefánika 257/65
075 01  Trebišov

na obálku uveďte značku: „ Polícia očami detí "

alebo osobne / budova Nemocnice, Mgr.Vítková č.t.6725620/


6/ Vyhodnotenie okresnej súťaže :

Výsledky súťaže XVI. ročníka okresnej výstavy budú vyhlásené v rámci Dňa polície 26.6.2015 pred športovou halou v Trebišove

Kto je Online

Práve tu je 299 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com