Vytlačiť

Výtvarná paleta 2017- propozície

 

PROPOZÍCIE

regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Výtvarná paleta 2017

 

Organizátori: Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia Kráľovský Chlmec Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Termíny: Uzávierka do 10.3.2017, Trebišov a Kráľovský Chlmec

Výstava: 20.3 – 5.4.2017 Mestské kultúrne stredisko, Kráľovský Chlmec

Vernisáž: 20.3.2017 o 15.00 hod. MsKS, Kráľovský Chlmec

 

Charakteristika a poslanie súťaže:

Výtvarná paleta je postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, určená pre mládež (od 15 rokov) a dospelých. Súťaž sa vyhlasuje a realizuje každoročne. Nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Podporuje rozvoj záujmovej umeleckej činnosti, neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, kombinovanej technike, plastike (drevo, kameň, kov a pod.), úžitkovej tvorbe (šperk, keramika, textil), v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.) v počítačovej grafike a osobitne v samostatnej súťažnej kategórii D (insita, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov).

Súťaž je trojstupňová (regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže), koná sa na úrovni regiónu formou regionálnej súťaže a výstavy; na úrovni kraja formou krajskej súťaže a výstavy – v Košickom samosprávnom kraji pod názvom Košická paleta a na celoštátnej úrovni pod názvom Výtvarné spektrum.

Ide o najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Súťaž je založená na dobrovoľnej činnosti jednotlivcov alebo členov združení, klubov, spolkov amatérskych výtvarníkov. Napomáha rozvíjať ich záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať ich výtvarné aktivity a zároveň stále vyhľadávať, podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do súťaže v rámci Košického samosprávneho kraja.

Poslaním regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarná paleta je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby, poskytovať priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov, získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie výtvarníkov.

Realizátor a organizačný garant regionálnej súťaže

  • Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec

Kontakt :

Ladislav Ferencz
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Kráľovský Chlmec
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.kcmap.sk

 

Organizačný garant pre Trebišov a okolie:     

  • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína Trebišov       

Kontakt: 

Mgr. Emília Vítková
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
www.muzeumtv.sk 

 

KATEGORIZÁCIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE:

Súťaž je určená neprofesionálnym výtvarníkom od 15 rokov. Môžu sa na nej zúčastniť neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky, jednotlivci alebo členovia združení (spolkov, klubov) amatérskych výtvarníkov v SR so svojimi výtvarnými prácami, resp. kolekciou výtvarných prác (3-5 prác od jedného autora) . Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A, B, C). Osobitnú štvrtú kategóriu D tvoria autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.

Súťažné kategórie:

Kategória A:
autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória B: 
autori vo veku od 25 do 60 rokov

Kategória C :
autori vo veku nad 60 rokov

Kategória D :
autori nad 15 rokov (výtvarne neškolení) so špecifickým výtvarným prejavom – insitná tvorba (art brute, naivné umenie, umenie outsiderov atď.).

Tematická kategória: Logo Výtvarné spektrum (logo celoštátnej súťaže)
Viac o tematickej kategórii viď na konci propozície.

Podmienky účasti v súťaži:

1. Súťaž sa vypisuje vo všetkých voľných výtvarných disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru (fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.).

2. Do súťaže sa nezaradia práce z oblasti ľudového remesla, priemyselného dizajnu, diplomové a ročníkové práce študentov škôl s výtvarným zameraním a práce na úrovni skíc a štúdií.

3. Prihlásiť sa môžu neprofesionálni výtvarníci, občania Slovenskej republiky od 15 rokov (v roku 2017 dosiahnu vek 15 rokov). Súťaž nie je určená profesionálnym umelcom – absolventom vysokej školy výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie umení a ekvivalentov týchto škôl v zahraničí.

4. Do súťaže budú prijaté výtvarné práce, realizované v rokoch 2016 až 2017, pričom autori nemôžu predložiť práce, s ktorými už súťažili v predchádzajúcich ročníkoch.

5. Výtvarné práce je potrebné doručiť na adresu : Kultúrne centrum južného Zemplína SNP 1049/76 Trebišov do 10.3.2017, Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Ulica Boľská 41, Kráľovský Chlmec do 10.3.2017.

 

Práva a povinnosti súťažiacich

1. Každý autor je povinný svoje súťažné práce na rube (plastika na spodnej strane) čitateľne označiť údajmi: meno, priezvisko, vek, adresa, e-mail, telefón, názov výtvarného diela, rok jeho vzniku, zaradenie do súťažnej kategórie, sídlo regionálneho kultúrno-osvetového zariadenia.

2. K zaslaným prácam autor priloží čitateľne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť svojím podpisom.

3. Všetky výtvarné práce, prihlásené do regionálneho kola, musia byť adjustované (pasparta, rám, háčik na zadnej strane a pod.) Práce adjustované v tzv. klip rámoch (sklo bez pevného rámu) nebudú do súťaže prijaté z dôvodu nedostatočnej bezpečnosti pri manipulácii s nimi.

4. Práce, ktoré nebudú spĺňať vyššie uvedené požiadavky, budú zo súťaže vyradené.

5. Odporúča sa predložiť porote maximálne 5 výtvarných prác od jedného autora.

6. Prihlásením sa do súťaže dáva súťažiaci súhlas na využitie svojich výtvarných prác na dokumentačné, edukačné a propagačné nekomerčné účely KCMaP a MaKcjZ bez nároku na honorár (vrátane zverejnenia svojich výtvarných diel na webovej stránke KCMaP a MaKcjZ ). Toto ustanovenie sa týka použitia reprodukcií na tlačoviny ku krajskej výstave (pozvánku, katalóg, diplomy, čestné uznania). Každé iné použitie reprodukcie výtvarného diela bude konzultované s autorom.

7. Súťažiaci autor svojím prihlásením sa do súťaže vyhlasuje, že je nositeľom všetkých práv, spojených s verejným zverejnením jeho diela.

8. Odborná porota menovaná organizátorom súťaže vyhodnotí práce najneskôr do 31.3.2017, zároveň doporučí práce na krajskú súťaž „Košická paleta 2017".

Kto je Online

Práve tu je 61 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com