Vytlačiť

XVIII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK,
Mesto Trebišov,
Cirkevné spoločenstvá Trebišova a Sečoviec,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava,
Matica slovenská Martin,
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru,
Spolok svätého Cyrila a Metoda Michalovce,
Spolok svätého Vojtecha Trnava

Vás pozývajú na

XVIII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
ktorý sa koná v rámci
XXIII. Svätogorazdovských dní na Slovensku
a Dekády svätého Gorazda
2005 - 2015
na Slovensku,

záštitu nad ktorými prevzal
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

15. - 17. jún 2012

s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slov. republiky


Program:
Piatok 15. jún 2012


Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa Trebišov
09.30 - Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod
vernisáž výstavy  XVI. ročník

10.30 - Tradícia a viera v kontexte cyrilo-metodskej misie doc. ThDr. M. Hospodár, PhD.

Svätý Gorazd – spolutvorca a pokračovateľ v cyrilo-metodskom diele PaedDr. Miroslav Holečko seminár pre stredoškolskú mládež

Výstavná miestnosť Kultúrneho centra v Trebišove

15.30 - Sakrálna tvorba
vernisáž výstavy Petra Vereščáka

Rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach
18.00
Cyrilometodská a svätogorazdovská tradícia-nosné kresťanské tradície Slovákov

odborný výklad, PaedDr.Miroslav Holečko

Vystúpenie mládežníckych zborov:

Komorný súbor sakrálnej hudby Credo pri ZUŠ Sečovce
vedúci: Ing. Ján Buzinkai

Gréckokatolícky zbor Maranatha Vojčice
vedúca: Mgr. Jarmila Praščáková

Program:
Nedeľa 17. júna 2012


Areál Múzea Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove
15.00  Ekumenická bohoslužba

15.30 hod Festival sakrálnych skladieb Recitál Anky Poráčovej Mariánske piesne


Prehliadka cirkevných zborov


1. Spevácka zložka hudobnej skupiny Philadelphia /apoštolská cirkev/ Trebišov dirigent : Mgr. Radovan Mikula

2. Spevokol evanjelickej cirkvi Hanušovce nad Topľou dirigentka zboru: Mgr. Emília Luščáková

3. Gréckokatolícky kňazský zbor Košickej eparchie Košice dirigent: ThDr. Daniel Porubec

4. Rímskokatolícky farský zbor Jochanan Veľké Ozorovce dirigentka: Mgr. Mária Lehončáková

5. Rímskokatolícky zbor Magnificat Trebišov dirigentka: Františka Ďuristová

Živé ikony – Cyril, Gorazd, Metod /Čerhov/

XVIII. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

 

 

Kto je Online

Práve tu je 137 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com