Vytlačiť

Gorazdov festival v Sečovciach v rámci I. ročníka Noci hudby

Gorazdovské slávnosti sa konali 15. júna 2012 aj v Rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Sečovciach a prispeli k šíreniu kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrnej informovanosti najmä mladšej generácie.

V duchovno-umeleckom programe Cyrilometodskú a svätogorazdovskú tradíciu-nosné kresťanské tradície Slovákov priblížil predseda Spoločnosti sv. Gorazda PaedDr. Miroslav Holečko,.

Z mládežníckych zborov vystúpili Komorný súbor sakrálnej hudby Credo pri ZUŠ v Sečovciach a Gréckokatolícky zbor Maranatha z Vojčíc.

Organizátori XVIII. Gorazdovho ekumenického festivalu sa týmto podujatím zapojili do iniciatívy organizovania 1. ročníka Noci hudby, ktorý sa konal na Slovensku poprvykrát.