Vytlačiť

Kračun na valaľe - pozvánka

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove,
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
Obec Nový Ruskov

Vás pozývajú na

Kračun na valaľe

16. decembra 2012 o 15.30 hod. Kultúrny dom Nový Ruskov


Účinkujú:

  • - Materská škola Nový Ruskov
  • - FSk Komanička Nový Ruskov
  • - FSk Žipovčan Nižný Žipov
  • - FSk Vidumaňec Kuzmice
Kračun na valaľe - pozvánka