Vytlačiť

XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie KSK,
Mesto Trebišov,
Cirkevné spoločenstvá Trebišova a Sečoviec,
Národné osvetové centrum Bratislava,
Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava,
Matica slovenská Martin,
Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru,
Spolok svätého Cyrila a Metoda Michalovce,
Spolok svätého Vojtecha Trnava

Vás pozývajú na

XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb
ktorý sa koná v rámci
XXIV. Svätogorazdovských dní na Slovensku
a Dekády svätého Gorazda
2005 - 2015
na Slovensku,

nad ktorými prevzal záštitu
prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič

24. a 26. mája 2013Program:
Piatok 24.mája 2013


Cirkevné gymnázium svätého Jána Krstiteľa Trebišov
09.30
- Sväté Trojhviezdie Cyril-Gorazd-Metod - vernisáž výstavy  XVII. ročník
- Vybrané aspekty cyrilo-metodskej misie - ThDr. Peter Borza, PhD.
- Proglas - literárny a duchovný skvost Konštantína-Cyrila - doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.   
- Veľké 1150. cyrilo-metodské jubileum v kontexte cyrilo-metodskej a   svätogorazdovskej tradície - PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda, projektový manažér NOC pre kresťanské a národné tradície

Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
17.30
- Sv. Cyril a Metod, patróni chrámu - spolupatróni Európy - PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda, projektový manažér NOC pre kresťanské a národné tradície

Duchovno-umelecký program:

Gréckokatolícky mládežnícky zbor Čeľovce
vedúca: Katarína Kačmárová
18.00  Slávnostná svätá liturgia


PROGRAM: 

26. mája 2013 - nedeľa - Areál Múzea v Trebišove

5.30 hod.    Odkaz solúnskych bratov
        hudobno-dramatické pásmo
        Účinkujú: študenti Cirkevného gymnázia sv. Jána Krstiteľa v Trebišove
        Scenár a réžia: PaedDr. Jaroslava Sabová

FESTIVAL SAKRÁLNYCH SKLADIEB
         Recitál Mikuláša a Natálie Petrašovských z Humenného

PREHLIADKA CIRKEVNÝCH ZBOROV
1. Spevácka zložka hudobnej skupiny Philadelphia /apoštolská cirkev/ Trebišov
    dirigent: Mgr. Radovan Mikula
       
2. Rímskokatolícky zbor sv. Michala Michalovce
    dirigent: Mgr. Milan Mesaroš

3. Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme a kláštore otcov     redemptoristov v Stropkove
    dirigentka: Ľudmila Jakubčová

4. Gréckokatolícky zbor archanjela Michala Trebišov
    dirigentka: Izabela Bulinská, Dis.art.


SPRIEVODNÉ PODUJATIA:

17. marca - 2. júna 2013
“Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá...”
výstava na poschodí andrássyovského kaštieľa

20. mája 2013 o 10.00 hod.
Ikona - svetlo večnosti
tvorivá dielňa písania ikon
lektor: Mgr. Róbert Demko
výstavná miestnosť
Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove

 

XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

 

 

Kto je Online

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com