Vytlačiť

Fotogaléria - XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb v Trebišove

XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb

XIX. Gorazdov ekumenický festival sakrálnych skladieb sa konal v rámci XXIV. Svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda 2005 – 2015 na Slovensku.
Festival sa konal s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča.

24. júna 2013 /piatok/ sa uskutočnili aktivity:

1.Sväté Trojhviezdie Cyril- Gorazd- Metod – okresná výtvarná výstava a súťaž, XVII. ročník  - Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa v Trebišove

2.odborný seminár pre študentov a pedagógov /3 lektori/ Cirkevné gymnázium sv. J. Krstiteľa v Trebišove

3.Duchovno-umelecký program  - odborný výklad, vystúpenie gréckokatolíckeho mládežníckeho zboru z Čeľoviec Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach

4.Slávnostná sv. liturgia -  účinkoval Gréckokatolícky zbor sv. Cyrila a Metoda Gréckokatolícky chrám sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach

26.júna 2013 /nedeľa/ - galéria trebišovského kaštieľa

Program festivalu začal hudobno-dramatickým pásmom Odkaz solúnskych bratov v podaní študentov  Cirkevného gymnázia sv. J. Krstiteľa v Trebišove a pod réžijným vedením Jaroslavy Sabovej. Pokračoval recitálom Mikuláša a Natálie Petrášovských z Humenného.
V prehliadke cirkevných zborov sa predstavili 4 umelecké telesá:

1.Spevácka zložka hudobnej skupiny Philadelphia /apoštolská cirkev/ Trebišov/ dirigent: Mgr. Radovan Mikula                        
    
2.Rímskokatolícky zbor sv. Michala Michalovce dirigent: Mgr. Milan Mesaroš

3.Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme a kláštore otcov redemptoristov v Stropkove dirigentka: Ľudmila Jakubčová

4.Gréckokatolícky zbor archanjela Michala Trebišov dirigentka: Izabela Bulinská, Dis.art.
                      
Sprievodné podujatia:

17.marca – 2.júna 2013
„Múdrosť v kresťanskej histórii ukrytá...“
výstava –  na poschodí trebišovského kaštieľa

20.mája 2013 o 10.00 hod
Ikona – svetlo večnosti - tvorivá dielňa písania ikon

27.mája 2013 o 19.30 hod
koncertChorálu manilskej univerzity Filipíny

Organizátormi festivalu boli Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, Mesto Trebišov, cirkevné spoločenstvá Trebišova a Sečoviec, NOC Bratislava, Spoločnosť svätého Gorazda Bratislava, Matica slovenská Martin, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a ďalšie organizácie.