Vytlačiť

Vianočná koleda v Bačkove 2013


„Ježiš še narodzil, Ježiš mali...“

Udržiavať zvyky a tradície Vianoc na južnom Zemplíne bolo cieľom podujatia Vianočná koleda 15. decembra 2013 v Kultúrnom dome v Bačkove.

Podujatie pripravili Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a obec Bačkov.

Slama, lanc, med, kozare, bobaľky , makovníky, to boli rekvizity, ktoré použili účinkujúci z Nového Ruskova pri príprave štedrovečerného stola a večere. Tradíciu koledovania predviedli dedinské folklórne skupiny Klečenovčanka zo Zempl. Klečenova, Novomeščanka zo Slovenského Nového Mesta a Vidumaňec z Kuzmíc. Vianočné čaro umocnil aj zvyk chodenie betlehemcov po domoch, ktorý predviedli, chlapci z Breziny. Slávnostnú vianočnú náladu znásobilo aj vystúpenie Kristínky Buzinkaiovej zo Sečoviec a Rímskokatolíckeho zboru Magnificat z Trebišova - „hľadaním príbytku“ a vianočnými koledami.

Účinkujúci vinšami, koledami navodili atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov roka Vianoc.