Vytlačiť

Zhodnotenie podujatia - Zasvätený život

Rok 2015 bol vyhlásený Svätým Otcom Františkom za Rok zasväteného života.

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripravilo 24. mája 2015 záujímavé duchovno-kultúrne podujatie. Tému zasväteného života konfrontovali dekan rímskokatolíckej farnosti v Trebišove ThDr. Jozef Gnip PhD., sestry a bratia mníšskych rádov pôsobiacich v našom meste, s verejnosťou, za prítomnosti primátora mesta. Množstvo svedectiev o zasvätenom živote, názorov odznelo aj od kňazov z okolia , či rehoľných sestier.

Atmosféru nedeľného popoludnia dotváral spevom aj rímskokatolícky zbor Magnificat, pôsobiaci pri rímskokatolíckej farnosti Návštevy Panny Márie v Trebišove. K príjemnej pohode prispela slovom aj moderátorka podujatia Mgr. Renáta Vaníková.