Vytlačiť

Zhodnotenie podujatia - XXI. Gorazdov ekumenický festival - seminár

XXI. ročník Gorazdovho festivalu sa začal 5. júna 2015 vernisážou výstavy Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod na Cirkevnom gymnáziu sv. J. Krstiteľa v Trebišove a pokračoval seminárom pre študentov gymnázia.

Sv. Cyril a Metod – protagonisti politiky v kresťanskom duchu – téma , ktorú prezentoval prítomným predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach doc. ThDr. Michal Hospodár.

PaedDr. Miroslav Holečko, manažér kultúry pre národné a kresťanské tradície NOC v Bratislave, priblížil Štvrťstoročnicu svätogorazdovskej tradície na Slovensku. Rozobral svätogorazdovské aktivity v rámci Slovenska, ktoré sa konajú v tomto roku už po dvadsiatyšiestykrát.