Vytlačiť

Fotogaléria - 15.výročie ATV

STRETNUTNUTIE ABSOLVENTOV
pri príležitosti
15. výročia AKADÉMIE TRETIEHO VEKU

     Stretnutie absolventov, ktoré sa konalo 19. júla 2013 o 14.00 hod. vo výstavnej miestnosti Kultúrneho centra južného Zemplína, sa nieslo v duchu priateľstva, spomienok i zábavy. Na tvári takmer všetkých sa zračil úsmev, ale aj slzy dojatia či smútku s nádychom nostalgie za uplynulými rokmi.

      Zdá sa to možno pre mnohých až neuveriteľné, ale áno Akadémiu organizujeme už 15-nástý rok. Jej realizáciu sme oficiálne zahájili koncom minulého storočia, teda v roku 1998.
Áno, tok rokov je neúprosný. Medzi tým iste došlo jak v živote absolventov tak aj v našom k rôznym zmenám či udalostiam. V januári r.2012 došlo k zlúčeniu ROS a Vlastivedného múzea v Trebišove čím  vznikla nová organizácia, ktorej zriaďovateľom je KSK a od  01. 01. 2012 nesie názov Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Zlúčením týchto dvoch kultúrnych inštitúcií sa otvorili nové možnosti kultúrneho vyžitia, vzdelávania, sebarealizácie nielen pre jednotlivcov, ale aj širokú verejnosť a rovnako aj vzdelávanie seniorov prostredníctvom akadémie sa aj naďalej úspešne realizuje.
Lebo Akadémia bola, a veríme, že aj  bude inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov tretieho veku, ktoré sa vykonáva v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike v nadväznosti na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním bolo a neustále  je sprístupniť vhodnou formou záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti pre rozvoj ich osobnosti a pre prospech celej spoločnosti.

     Úvod stretnutia patril literárno-hudobnému pásmu, v ktorom účinkovala absolventka p. A. Brezová s básňami od Ivana Vašicu „O živote piesne znejú“ a „Tok rokov zlatý je...“ od Gustáva Hupku. Medzi jednotlivými básňami vystúpila a privítala prítomných vedúca úseku osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti Kultúrneho centra južného Zemplína, Mgr. E. Vítková, ktorá vo svojom príhovore okrem o.i., im  zapriala  krásne a príjemne prežité popoludnie.
Program potom pokračoval premietaním záberov z jednotl. ročníkov „ Tak sme sa stretávali a vzdelávali“... a losovaním Tomboly, kde 30 výhercovia získali pekné - praktické ceny, ktoré do tomboly venovali p. Z. Bodrogová, GALANT-OBUV Trebišov a PhDr. D. Šotová.
     Mnohí z prvých absolventov, už veru nie sú medzi nami. Nespomíname mená, aby sme nerozjatrili srdcia tých, ktorým títo ľudia boli vzácni či blízky priatelia. V duchu sme si však na nich spomenuli a v závere stretnutia minútou ticha uctili ich pamiatku.....

     Stretnutia sa zúčastnilo 33 absolventov, pre ktorých Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína poskytlo dostatočné množstvo občerstvenia (najmä minerálnu vodu, kávu či niečo na zajedenie...).

      Veríme, že akadémia nielen tým absolventom, ktorí sa zúčastnili stretnutia pri príležitosti 15. výročia jej realizácie, ale aj budúcim  rozšírila i rozšíri obzor poznatkov, vedomostí, okruh priateľov, ale predovšetkým mnohým napomohla i napomôže  preklenúť samotu či aktívne a zmysluplne tak naplniť voľný čas v tomto životnom období.
Iste mi dáte za pravdu, že pre starších ľudí je nesmierne dôležité, aby toto životné obdobie, ktoré čaká každého z nás, prežívali dôstojne a tak, aby mohli slušne žiť. Predpokladom pre takýto život v takpovediac neskorej jeseni života, je potrebné určiť si rozumné životné ciele ale aj vyvinúť  snahu na ich dosiahnutie, pravidelne pomáhať ľuďom, najmä tým, ktorí to najviac potrebujú, zamerať sa na budúcnosť, a nie na pribúdajúce roky. Spokojný život teda, starších ľudí bez ohľadu pohlavia, vzdelania a predchádzajúceho zamestnania by mal byť založený na preferencií takých hodnôt, ako je zdravie, možnosť starať sa sám o seba čo najdlhšie, byť sebestačný a nebyť osamelý.

     Z úprimného srdca prajeme našim absolventom dlhý a pokojný život. Čo najmenej starosti, hojne radosti, ale predovšetkým  veľa zdravia i tvorivých síl.

Text: PhDr. D. Šotová,
foto: p. G. Cibáková, úsek OPaPČ MaKCjZ v Trebišove

Kto je Online

Práve tu je 74 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com