Vytlačiť

Z prednášok ATV 2013


Z prednášok realizovaných v V. a VI. ak. semestri 3. ročníka Akadémie tretieho veku, v ktorom prednášali lektori:
astronómiu /vybrané kapitoly/ - Mgr. M. Gimová a p. M. Tirpák.,
záhradnú architektúru – Ing. P. Prochádzka, Ing. D. Vernus a p. M. Koscelníková.,
sociálne služby občanom /Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov/ Ing. D. Vaľová, Mosty chudoby, Nepísané znaky chudoby, Generačná chudoba – PaedDr. M. Ďurkošová...