Grófka Kornélia Andrássy

Gróf Károl Andrássy mal so svojou manželkou grófkou Etelkou Szapáry spolu 4 detí, jednu dcéru a troch synov. Prvorodeným dieťaťom bola Kornélia (1820 – 1868), prvorodeným synom bol Emanuel (1821 – 1891), ďalej nasledovali Július (1823 – 1890) a Aladár (1827 – 1903).

O členoch rodiny Andrássy boli popísané celé stránky dobových novín. O niektorých menej, o niektorých viac. Netýka sa to Kornélie, ktorej život je zahalený tajomným mlčaním. Dielčie informácie, ktoré sa dostávali na verejnosť hovorili o tom, že Kornélia bola zdravotne postihnutá.

Podľa sumárneho hárku sčítania obyvateľstva k 31. októbru 1857 bola Kornélia zapísaná na trvalý pobyt v Trebišove, s poznámkou, že sa ku dňu sčítania nachádzala v Košiciach.

Knihou Levelek az Andrássy-házból boli zverejnené listy Mary Elizabeth Stevens z rokov 1864 – 1869, ktoré ako vychovávateľka v rodine Andrássy zasielala svojej rodine do Anglicka. V jednom z listov z roku 1864 Mary Elizabeth Stevens spomína Kornéliu ako prvorodené dieťa Karola Andrássyho a Etelky Szapáry, ktorá bola často chorá a deformovaná. Bola mentálne postihnutá, a nikdy sa nenaučila používať svoje zmysly správne. V čase datovania spomínaného listu žila v Košiciach v kláštore.

Podľa zdroja: Wick, B.: Kassai régi temetői, templomi kriptái és sírelékei – Košice 1931, sa meno Kornélie Andrássy spája s Kláštorom Rímskej únie Rádu svätej Uršule - sestier uršulínok v Košiciach, ktorý v tej dobe spravoval učiteľský ústav a penzionát. Práve tu bola Kornélia umiestnená a tu žila až do konca svojho života.

Zosnulé členky radu Uršulínok a ich zverenci boli pochovávaní do krypty pod kostolom uršulínok až do jej zaplnenia. Tejto cti sa dostalo aj zosnulej 48 ročnej grófke Kornélii Andrássy, ktorá bola 9. augusta 1868 pochovaná v krypte dnešného Kostola sv. Michala archanjela v Košiciach, ako posledná. Hrobku po pohrebe Kornélie uzatvorili.

sšzsn

Kto je Online

Práve tu je 140 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com