Grófka Eleonóra Zichy

Grófka Eleonóra Zichy sa narodila 28. marca 1867 v Pešti v rodine provinciálnych, konzervatívnych a katolíckych Zichyovcov. Jej rodičia boli gróf Rudolf (Rezső) Zichy a grófka Jacqueline Péchy.

Vydala sa 24. júna 1885 za grófa Tivadara Andrássyho, syna grófa Júliusa Andrássyho, bývalého ministra zahraničných vecí Rakúsko-Uhorskej Monarchie. Eleonóra sa dostala do oveľa liberálnejšej, umelecky založenej, intelektuálnej rodiny Andrássyovcov.

Po boku manžela organizovala a zúčastňovala sa rôznych podujatí, medzi ktoré patrili aj podujatia kde bola súčasťou tzv. živých obrazov, v ktorých boli stvárňované maľby slávnych maliarov pomocou kostýmov a živých scén. Takýmto obrazom je aj najznámejšia fotografia o Eleonóre, s názvom: grófka Andrássy Eleonóra ako byzantská cisárovná Theodora podľa maľby Benjamina Constanta.

Eleonóra milovala jarné kvety, najmä tulipány. Práve tieto kvety nachádzame v najväčšom počte vo veľmi známej tzv. „čiernej jedálni" od Rippl Rónaiho, ktorú objednal Tivadar do svojho paláca v Budapešti. Časť rekonštruovanej jedálne teraz krášli kaštieľ Andrássyovcov v Tiszadobe.
Eleonóra s Tivadarom žili podobným spôsobom ako ich predchodcovia, t.j. presúvali sa počas roka z jedného svojho panstva na druhý podľa ročných období.

Aj keď obaja túžili po mužskom potomkovi - dedičovi, narodili sa im samé dcéry – Ilona, Borbála, Katinka a Klára. Po skorej smrti manžela Tivadara v roku 1905 zostala Eleonóra so svojimi deťmi sama. Postupne sa však zblížila s Tivadarovým bratom Gyulom Andrássym a v roku 1909 sa za neho vydáva. Jej dcéry strýka Gyulu Andrássyho (1860 – 1929) prijali za nevlastného otca. V dôsledku toho mohla Eleonóra so svojimi deťmi zachovať svoj predchádzajúci životný štýl a spoločenské postavenie.

Po Tivadarovej smrti Eleonóra odchádza s deťmi do Budapeštianského paláca, odkiaľ sa v roku 1910 sťahuje k manželovi Gyulovi Andrássymu. Jej najstaršia dcéra si ako miesto svojho detstva spomína na Trebišov, no najmladšia Katinka už vyrastá v Tiszadobe.

Eleonóra bola preslávená ako krásna žena s veľmi dobrým hudobným sluchom. Nielenže písala texty piesní, ale k nim skladala hudbu. Bola milujúcou manželkou, ktorá svojich obidvoch manželov podporovala všetkými svojimi činmi, bola plná ambícií a túžila po verejnom uznaní. Koordinovala a administrovala písomnosti, články a štúdie svojho druhého manžela, pričom viedla vlastný diár od svojho detstva tak isto, ako jej dcéry.

Počas I. svetovej vojny viedla Eleonóra ako dobrovoľníčka nemocnicu Edelsheim v Budapešti a venovala sa rôznej charite, ako napr. Fehér Kereszt Országos Lelencház (Štátny sirotinec Biely kríž), ktorej bola členkou predstavenstva.

Vojnou prichádza do rodiny aj nový nepriateľ – a to nesúlad medzi jej členmi. Do rodiny tradične zastávajúcu kráľovstvo prichádza gróf Mihály Károlyi, ako manžel Katinky, neskoršie pomenovanej ako červená grófka. Eleonóra ho neprijíma s otvoreným náručím, aj keď sa stáva prezidentom Maďarskej republiky v roku 1918, pretože Mihályi zastáva iné názory na kráľovstvo ako andrássyovská rodina. Po vojne Eleonóra s manželom stratia všetky svoje majetky okrem budapeštianského paláca, a aj keď v niektorých majetkových listoch figurujú ako majitelia, nevedia sa k týmto majetkom dostať, alebo už nie je k čomu sa dostať. Väčšina ich kaštieľov sú devastované alebo vylúpené. Eleonóra s Gyulom emigrujú do Švajčiarska tak, ako to urobili mnohí z predstaviteľov šľachty tejto doby. Tu sa s manželom pokúsia o návrat kráľovstva do Maďarska, a raz dostanú kráľa Karola a kráľovnú Zitu skoro do Budapešti, no nakoniec sa im to nepodarí a ich pokusy o návrat kráľovstva boli zmarené.

Po smrti svojho manžela Gyulu Andrássyho v roku 1929 sa Eleonóra venuje svojim memoárom a usporadúvaní svojich spisov. Väčšina rodinného majetku sa predáva na aukcii. Eleonóra bola v ťažkej finančnej situácii a počas druhej svetovej vojny stratila zvyšné zdroje. Vklady zachované v banke odnáša ruská armáda, a to čo sa neodnieslo a nevylúpilo, to odnesú Štátne múzea do svojich archívov. Eleonóra zomiera bez opatery, bez majetkov na následky rôznych chorôb 1. novembra 1945.

zsnsš

Andrassy Tivadarne-Eleonora Zichy

Eleonóra Zichy, manželka Tivadara Andrássyho ako cisárovná Theodora

Zdroj: A HÉT, X. ročník, 21. číslo, úvodná strana

Kto je Online

Práve tu je 135 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com