Katalin Kendeffy – vernou partnerkou Gyulu Andrássyho od roku 1856

NGrófka Katinka Kendeffy sa narodila v roku 1830 v Koložvári, ako dcéra grófa Adama Kendeffyho a jeho druhej manželky grófky Borbály Bethlen. Rod Kendeffy patril medzi najvýznamnejšie šľachtické rody bývalej Transylvánie. Jej otec Adam bol známym nielen v politických kruhoch. Bol jedným zo zakladateľov rôznych vzdelávacích inštitúcií a zaslúžil sa o zavádzanie inovácií a modernizácie poľnohospodárstva vo svojom regióne. Zomrel mladý, ako 38 ročný, a tak Katinka stratila otca vo veľmi mladom veku, ako štvorročná. Matka sa druhýkrát vydala až o 10 rokov, v roku 1843 za rakúskeho grófa Abensberg – Trauna. Borbolya (Borbála) i napriek tomu, že jej manžel je rakúskeho pôvodu, stále podporoval opozíciu proti vtedajšej moci a svoju dcéru Katinku vychovával tiež v tomto duchu. V dome matky Borbolyi (Borbály) sa politici uhorského snemu stretávajú v roku 1847 pred zasadnutím snemu nazvaného aj „revolučná diéta". Tu sa gróf Andrássy prvýkrát stretol s Katinkou, so slávne krásnou a roztomilou dievčinou. Nehovorí sa o tom, či v Gyulovom srdci sa zrodila láska ku Katinke. No meno Gyula Andrássy sa v srdci mladej grófky zrejme zakorenilo.

Katinka sa s Gyulom Andrássym, ktorý bol v tom čase v exile, stretávajú v roku 1855 v Paríži. Gróf Andrássy sa ako známy aristokrat s ľahkosťou a eleganciou pohyboval v salónoch francúzskej cisárskej aristokracie. V tom istom čase sa v Paríži objavila aj ešte dievčina grófka Katinka Kendeffy, známa svojou krásou. Bola pôvabnou ženou, s ktorou sa túžili zoznámiť a zblížiť predstavitelia aristokracie rôznych rodov na plese Napoleona III. O Katinku sa zaujímal aj princ z Ossuny, či ostatní šľachtici, ktorí sa snažili získať jej priazeň. Ju však najviac zaujímali rozhovory a prechádzky s Gyulom Andrássym. Mladí ľudia sa do seba zaľúbili a 9. júla 1856 sa v Paríži zosobášili v známom a nádhernom kostole da la Madeleine.
Kostol de la Madeleine v Paríži, v ktorom mal gróf Gyula Andrásy s Katinkou Kendefy 9. júla 1856 sobáš:

Paris kostol la madeleine-1861

Fotografia kostola z roku 1861

 

Paris kostol la madeleine-1843 interier

Interiér kostola v roku 1843

 

Prvorodený syn Tivadar sa Gyulovi a Katinke narodil v Paríži 10. júla 1857. Po návrate do Uhorska sa Katinke narodili ešte dve deti – Ilona (1859 – 1952) a Gyula (1860 – 1929).
Jej manžel Gyula Andrássy sa po návrate domov znova venoval politickej činnosti. Stal sa poslancom, potom podpredsedom uhorského snemu. V roku 1867, v čase keď sa stal prvým uhorským ministerským predsedom, Katinka nasledovala manžela aj s rodinou do Budapešti, kde žili v Sándor palote – v budove určenej pre ministerského predsedu Uhorska. Gyula bol blízkym cisárskym veličenstvám, o čom svedčí aj jeho osobná účasť na korunovácií veličenstiev za uhorského kráľa a kráľovnú v roku 1867. Katinka mala na korunovácií symbolicky položiť kráľovskú korunu na plecia cisárovnej Sissi, ale protokol jej to nedovolil. Katinka bola totiž reformovaného a nie rímskokatolíckeho vierovyznania. Jej náboženské korene však nezabránili tomu, aby sa stala dvornou dámou a blízkou dôverníčkou jej veličenstva. V roku 1871, keď sa jej manžel Gyula stal ministrom zahraničných vecí Rakúsko – Uhorska, odchádza za manželom aj s rodinou do Viedne, kde je manželovi po boku až do jeho abdikácie na post ministra zahraničných vecí v roku 1879.

Grófka Katinka bola vernou, nadšenou a užitočnou spoločníčkou svojho manžela už v čase exilu, ale aj v neskorších fázach jeho života. Najprv v paláci predsedu vlády v Budapešti, neskôr aj v sídle rakúsko-uhorských ministrov zahraničných vecí vo viedenskom Ballhausplatz. Dokonale zvládla pozíciu manželky v riadení domácnosti, na verejnosti a na cisárskom dvore. Mala široký rozhľad o dianí okolo seba. Vedela viesť diskusie a zapájať sa do rôznych rozhovorov, veď rozprávala viacerými jazykmi. Veľkú politiku nechávala na manžela, s ktorým v jeho názoroch bola plne stotožnená.

Mala nezastupiteľnú úlohu pri výchove a vzdelávaní svojich detí. Keď jej manžel v roku 1879 pre zdravotné problémy odstúpil z funkcie ministra zahraničných vecí rodina sa najprv presťahovala do svojho paláca v Budapešti. Po čase odchádzajú do svojho rodinného sídla v Trebišove. Katinka smrť svojho manžela (1890) veľmi ťažko znášala. Spolu so synom Tivadarom sa podieľa na výstavbe mauzólea pre svojho milovaného manžela, ktoré bolo ukončené v rok 1893. Katinka, vdova po Gyulovi Andrássym výnimočným rakúsko-uhorským politikom bola v aristokratických kruhoch, ako aj verejnosťou vždy vysoko rešpektovaná.

V jeseni 1895 začala grófka choľavieť. Jar 1896 strávila u svojej dcéry Ilony, manželky grófa Lajosa Batthyányho. Keďže zdravotný stav grófky bol znepokojujúci a nádeje na jej zotavenie boli malé, týždeň pred smrťou ju doviezli do Budapešti. Napriek nesmiernej lekárskej starostlivosti zomiera v náručí svojich milujúcich detí – dcéry Ilony a synov Tivadara a Gyulu. Grófka Katinka Kendeffy zomrela 14. mája 1896 po dlhej chorobe vo svojom paláci v Budapešti. Rakva s telesnými pozostatkami Katinky bola prevezená do rodinnej hrobky v Trebišove, kde ju počas reformovaného cirkevného obradu uložili do sarkofágu k svojmu manželovi Gyulovi Andrássymu.

zsnsš

Andrassy Katalin

 Grófka Katalin Kendeffy

Kto je Online

Práve tu je 133 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com