Symbolické spojenie rodiny Andrássy

 

Symbolické spojenie rodiny Andrássy

slovenská verzia

Az Andrássy család szimbolikus egyesítése

magyarul

The symbolic unification of the Andrássy-family

english version

Životné osudy členov rodiny grófa Júliusa (Gyulu) Andrássyho po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie, resp. po druhej svetovej vojne nasledovali smutné osudy prevažnej väčšiny šľachtických rodín. Aj trebišovskí Andrássyovci prišli o svoje majetky a väčšina z nich stratila svoj domov a musela žiť v cudzine.

Július Andrássy ml. a jeho manželka Eleonóra rod. Zichy po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie sa po krátkom pobyte v zahraničí vrátili naspäť do Maďarska. Július ml. zomiera v roku 1929 a jeho manželka Eleonóra v roku 1945. Oboch po smrti prichýlila Júliusova sestra Helena Batthyány – Andrássy, keď ich telesné pozostatky dala pochovať na pietnom mieste v parku šľachtickej rodiny Batthyány v maďarskom mestečku Polgárdi, kde boli pochovaní ďalší členovia rodiny Batthyány.

V tom čase Július a Eleonóra nemohli byť, vzhľadom na politické pomery vtedajšej doby, pochovaní v Andrássyovskej hrobke v Trebišove napriek vytvoreným priestorom pre celú rodinu v krypte pod mauzóleom. Ale ani v Polgárde nebol zachovaný pokoj týchto zosnulých, keď ich hroby boli ruskými vojakmi zneuctené a ich telesné pozostatky spálené.

Obyvatelia Polgárdi z iniciatívy miestneho katolíckeho farára Tibora Bartu dali exhumovať telesné pozostatky príslušníkov rodiny Batthyány, ako aj spopolnené pozostatky truhly a tela Júliusa Andrássyho ml. a manželky Eleonóry Zichy v roku 2013 a slávnostne ich pochovali do rodinnej hrobky na cintoríne v Polgárde.

cl-hrobka rodiny Batthyany v Polgarde

Hrobka rodiny Batthyány v Polgárde 

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-1

Pamätné tabule v hrobke rodiny Batthyány 

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-2

Pamätné tabule v hrobke rodiny Batthyány 

 

Vráťme sa však k podstate symbolického spojenia rodiny Andrássy. Gróf Július Andrássy (1823-1890), najznámejší a najvýznamnejší predstaviteľ šľachtického rodu Andrássy mal so svojou manželkou Katinkou Kendeffy (1830-1898) dvoch synov a – Teodora (1857-1905), Júliusa (1860-1929) a dcéru Helenu (1858-1952). Do dnešných dní sa nám z bývalého panstva Andrássyovcov v Trebišove zachovali kaštieľ s hospodárskymi budovami, bývalý grófsky park a mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho. Po rekonštrukcii kaštieľa v rokoch 2015 – 2016 sa šľachtický život postupne vracia medzi jeho múry formou expozícií a rôznych historických výstav.

Najcennejším historickým skvostom a pamiatkou na Andrássyovcov je Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho v miestnom grófskom parku, kde sú uložené telesné pozostatky grófa Júliusa Andrássyho, jeho manželky Katinky Kendeffy a ich syna Teodora Andrássyho zomrelého v roku 1905. V priestoroch mauzólea sa pôvodne uvažovalo aj s uložením pozostatkov rodinných príslušníkov. Osud však rozhodol inak. K telesným pozostatkom tu chýbajúcich členov rodiny sa musíme chovať úctivo a naša úcta patrí aj osobe – Helene Batthyány - Andrássy, ktorá v tej dobe aj na vlastné riziko zabezpečila pre Júliusa ml. a Eleonóru miesto odpočinku v Polgárde na pietnom mieste rodiny Batthyány.

Postupná premena trebišovského kaštieľa na prezentáciu šľachtického sídla si vyžadovala a vyžaduje veľa úsilia, skúmania života trebišovských Andrássyovcov a hľadania ich stôp v rôznych archívoch a pamiatkových inštitúciách na Slovensku a v Maďarsku. Takýmto spôsobom sa dvojica, v tom čase obaja zamestnanci múzea – Zsuzsana Nagy a Stanislav Štefan dostali aj do maďarského mesta Polgárdi. Tu sa v roku 2018 zrodil zárodok spolupráce mesta Polgárdi, miestnej rímskokatolíckej fary a slovenských partnerov Múzea v Trebišove a Mesta Trebišov, ale predovšetkým myšlienka symbolického spojenia rodiny trebišovských Andrássyovcov, spočívajúca v prenesení zeme z hrobu Júliusa Andrássyho ml., z hrobu jeho manželky Eleonóry Andrássy – Zichy a z hrobu jeho setry Heleny Batthyány – Andrássy v troch urnách do Mauzólea grófa Júliusa Andrássyho v Trebišove. Tým sa dosiahne symbolické spojenie rodiny trebišovských Andrássyovcov v hrobke pôvodne určenej pre celú rodinu.

Myšlienka dostala konkrétne kontúry na pracovnom stretnutí v Trebišove, uskutočnenom dňa 17. apríla 2019 na Mestskom úrade po preskúmaní plánovaného miesta umiestnenia urien v mauzóleu. Stretnutia sa zúčastnili za maďarských partnerov Nyikos László - primátor mesta Polgárdi, Barta Tibor - farár Rímskokatolíckej farnosti v Polgárde a za slovenských partnerov PhDr. Marek Čižmár - primátor mesta Trebišov, Ing. Jozef Ferjo - mesto Trebišov, Mgr. Beáta Kereštanová - riaditeľka Múzea v Trebišove, Zsuzsana Nagy - Múzeum Trebišov a Ing. Stanislav Štefan - Združenie pre rozvoj južného Zemplína. Symbolické spojenie rodiny grófa Júliusa Andrássyho formou uloženia úrn do trebišovského mauzólea sa uskutoční vo vybranom termíne v priebehu mesiacov september alebo október 2019.

cl-mauzoleum grofa Juliusa Andrassyho Trebisov 

Mauzóleum grófa Júliusa Andrássyho - Trebišov 

 

cl-interier hrobky Trebisov-1 

Interiér hrobky 

 

cl-interier hrobky Trebisov-2x 

Interiér hrobky 

 

Zsuzsana Nagy, Stanislav Štefan

Az Andrássy család szimbolikus egyesítése

Andrássy Gyula gróf leszármazottainak sorsa az Osztrák-Magyar Monarchia szétesését valamint a II. világháborút követően szomorú, mint a nemesi családok nagytöbbségének. Az Andrássyak terebesi ága is elvesztette vagyonát, többen közülük otthonukat is és jó néhányan emigrációba kényszerültek.

Ifjabbik Andrássy Gyula és neje Zichy Eleonóra az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése után egy rövid külföldi tartózkodást követően Magyarország területén élt. Ifj. Andrássy Gyula 1929-ben hunyt el, felesége, Eleonóra 1945-ben. Végül mindkettőjüket Batthyány Lajosné Andrássy Ilona, Gyula testvére temette el a Polgárdiban található Battyhány kastély parkjában, méltó helyre, ahol a Batthyány család tagjai közül is nyugszanak néhányan.

A kor politikai körülményeit tekintve egyiküket sem lehetett a tőketerebesi Andrássy Mauzóleum családtagok számára kialakított kriptájában eltemetni. Viszont Polgárdiban sem maradt érintetlen az elhunytak nyugalma. A sírokat orosz katonák dúlták fel és Andrássy Gyula és neje földi maradványait elégették.

2013-ban Polgárdi lakossága Barta Tibor katolikus plébános kezdeményezésére úgy a Batthyány, mint az Andrássy család tagjainak maradványait exhumáltatta és ünnepélyes keretek között közös családi sírban helyezte el a polgárdi köztemetőben. Ott pihen Batthyány Lajosné Andrássy Ilona mellett öccse ifj. Andrássy Gyula és neje Andrássy Gyuláné Zichy Eleonóra is.cl-hrobka rodiny Batthyany v Polgarde

Batthyány családi kripta, Polgárdi 

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-1

A Batthyány kriptában található emléktáblák 

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-2

A Batthyány kriptában található emléktáblák 

 

Térjünk azonban vissza az Andrássy család szimbolikus egyesítésére. Andrássy Gyula gróf (1823-1890) az Andrássy család egyik legismertebb és legjelentősebb tagja feleségével Kendeffy Katinkával (1830-1898) három gyermeknek örülhetett. Két fiúnak: Tivadarnak (1857-1905) és Gyulának (1860-1929) és egy lánynak: Ilonának (1858-1952). Az egykori Andrássy birtokból mára a kastély, néhány gazdasági épület, a kastélypark és Andrássy Gyula Mauzóleuma maradt meg. A kastély 2015-2016. évi felújítását követően a nemesi élet emlékei fokozatosan térnek vissza a falak közé kiállítások formájában.

Az Andrássy családdal kapcsolatos legértékesebb emlék mindenképp Andrássy Gyula Mauzóleuma a helyi parkban, ahol a gróf földi maradványai mellett pihen felesége, Kendeffy Katinka és fiuk Andrássy Tivadar is, aki 1905-ben hunyt el. A mauzóleumban eredetileg a további családtagok számára is készítettek helyet a kriptában. A sors azonban másként hozta. Tisztelet illeti meg nemcsak az elhunytak porhüvelyét, de Batthyányi Ilonát is, aki saját kockázatára temettette el öccsét, ifj. Andrássy Gyulát, s Zichy Eleonórát Polgárdiban, a Batthyány család birtokán található rózsa-dombon.

A kastély átalakulása az itt élő nemesség életének bemutatására sok és kitartó munkát igényelt és igényel, a tőketerebesi Andrássy ág kutatását szlovákiai és magyarországi forrásokban is. Így jutott el 2018-ban Stanislav Štefan és Nagy Zsuzsanna, akkor még mindketten a múzeum alkalmazottjaként Polgárdi városába. Ezen látogatás alkalmával született meg a Polgárdi önkormányzat, Polgárdi Római Katolikus Plébánia, a Tőketerebesen székelő Dél-zempléni Múzeum és Közművelődési Központ és Tőketerebes városa közötti együttműködés és az Andrássy család szimbolikus egyesítésének ötlete. A szimbolikus egyesítés jeleként a Polgárdiban eltemetett családtagok sírjából, azaz Andrássy Gyula és neje Zichy Eleonóra, valamint Batthyány Lajosné Andrássy Ilona sírjából származó föld kerül urnákba, melyeket id. Andrássy Gyula gróf Mauzóleumában helyeznek el, ahol egykor úgy tervezték, hogy ők is pihennek majd a földi lét fáradalmai után.

Ez az ötlet konkrét formát 2019. április 17-i tőketerebesi találkozón öltött, ahol a Városi Hivatalban a Mauzóleum megtekintését követően találkozott a két város polgármestere PhDr Marek Čižmár Tőketerebes képviseletében, Nyikos László Polgárdi képviseletében, Barta Tibor atya a polgárdii római katolikus plébánia, Mgr. Beáta Kereštanová, a tőketerebesi Múzeum, Ign Stanislav Štefan a Dél-Zemplén fejlesztéséért társulás képviseletében, valamint Tőketerebes városának és a Dél-zempléni Múzeum és Közművelődési Központ projektekért felelős munkatársai: Ing. Jozef Ferjo és Nagy Zsuzsanna. Andrássy Gyula gróf családjának szimbolikus egyesítésre, azaz az urnák elhelyezésére 2019. őszén, nagy valószínűséggel szeptemberben vagy októberben kerül sor.

cl-mauzoleum grofa Juliusa Andrassyho Trebisov 

Gróf Anrássy Gyula Mauzóleuma – Tőketerebes (Trebišov)

 

cl-interier hrobky Trebisov-1 

A Mauzóleum belseje 

 

cl-interier hrobky Trebisov-2x 

A Mauzóleum belseje 

 

Zsuzsana Nagy, Stanislav Štefan

The symbolic unification of the Andrássy-family

Life of the members of Andrássy family had been following the sad fates of vast majority of noble families after the dissolution of Austria-Hungary, and even more after the II. World War. The Andrássy line from Trebišov (Terebes/Tőketerebes) had lost their possessions, most of them their homes too and happenings lead them to decision to live abroad.

Gyula (Július) Andrássy, younger and his wife Eleonóra Zichy had for a short period lived abroad after the dissolution of the Dual Monarchy but they decided to come back to live in Hungary. The count died in 1929 and his wife in 1945. Both of them was buried by Battyányi Lajosné Ilona Andrássy (sister of Gyula Andrássy yr.) in the park of the Batthyányi castle in Polgárdi, (Hungary), in which she lived with his husband Lajos Batthyány. Due to political situation they could not be buried in Trebišov (Tőketerebes, nowadays in Slovakia) in the crypt of the Mausoleum of the father Count Gyula Andrássy, the former Prime Minister, and Minister of Foreign Affairs of Austria-Hungary and his wife Katinka Kendeffy. But even in Polgárdi the peace of the passed was not preserved when some soldiers of the Russian army had disgraced their tomb and burned their remains.

Inhabitants of Polgárdi based on the initiativity of the local roman Catholic priest Tibor Barta exhumed the remains of the Batthyany family, including the remainings of the burnt coffin of Gyula Andrássy yr. and his wife and buried them to a family tomb in the local cemetery in 2013.

cl-hrobka rodiny Batthyany v Polgarde

Tomb of Batthyány-family in Polgárdi, Hungari

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-1

Memory plaquettes in the Batthyány tomb 

 

cl-pamatne tabule v hrobke Batthyany-2

Memory plaquettes in the Batthyány tomb 

 

Let us return to the symbolic unification of the Andrássy-family. The most well-known, famous and distinguished member of the Andrássy family was Count Gyula Andrássy (1823-1890), who had two sons with his wife Katinka Kendeffy (1830 – 1898): Tivadar (1857-1905), Gyula (1860-1929) and a daughter Ilona (1858-1952). To this day a manor house, some farm buildings, the castle park and the Mausoleum have been preserved from the former Andrássy estate in Trebišov. The life of noble families returns between the walls of the mansion in forms of various historical exhibitions since its reconstruction in years 2015-2016.

The most valuable historical monument to commemorate the Andrássy-family is the Mausoleum of Count Gyula Andrássy and his wife Katinka Kendeffy, where there rests their oldest son Tivadar Andrássy too, who died in 1905. Originally there were prepared spaces for the other family members too, but fate, however, decided differently. Respect belongs to those buried here, but also to Ilona, Gyula´s and Katinka´s daughter, who provided on her own risk a burial place for her brother Gyula and his wife Eleonóra on her and her husband's property – at Batthyány castle park in Polgárdi.

To transform the Trebišov mansion into a presentation of the aristocratic residence required and require a lot of effort, also exploring the life of the Andrássy-family members and finding their tracks in various archives and monuments of Slovakia, Hungary, etc. While following the leads on the son of Count Gyula Andrássy, Gyula the younger and his wife Eleonóra, Stanislav Štefan and Zsuzsanna Nagy, that time both employees of the Museum and Cultural Centre of South-Zemplín in Trebišov had got to town Polgárdi in Hungary. During that visit an idea started to shape as a result of a started cooperation among the Museum from Trebišov, the Catholic Church in Polgárdi, and the two interested towns: Trebišov and Polgárdi: symbolically unify the Andrássy family. The symbolic unification of the family would mean to place urns containing soil from the graves of the Gyula Adnrássy younger and his wife Eleonóra Zichy as well, as from the grave of his sister Ilona Andrássy, wife of Lajos Batthyányi and to place them into the Mausoleum of their parents in Trebišov, formerly meant as a family crypt to Andrássy family.

The idea shaped to a real determination with divided activities among the cooperating partners on the work meeting held in Trebišov 17th April, 2019. The partners first met at the Mausoleum to measure and plan the final place of the urns, then moved to the city hall meeting room to discuss details. The two towns Polgárdi (HU) represented by its Mayor László Nyikos and Trebišov by Mayor Marek Čižmár, PhDr and its project manager Jozef Ferjo, Ing., Tibor Barta, priest of the Catholic Church in Polgárdi, the Museum represented by its director Beáta Kereštanová, Mgr., Zsuzsanna Nagy and a civic organisation named Association for development of South Zemplín respresented by Stanislav Štefan, Ing. had attended the meeting. The exact date of the event was not fixed but the agreed frame of its realization had been decided. It would happen somewhere at late September or in month October 2019.

cl-mauzoleum grofa Juliusa Andrassyho Trebisov 

Mausoleum of Count Gyula Andrássy, Trebišov

 

cl-interier hrobky Trebisov-1 

Interior of the Mausoleum 

 

cl-interier hrobky Trebisov-2x 

Interior of the Mausoleum 

 

Zsuzsana Nagy, Stanislav Štefan

Kto je Online

Práve tu je 68 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com