Uncategorised

OZNAM

Z technických príčin bude dňa 20.12.2019 múzeum zatvorené

Veselé vianoce a šťastný nový rok

PF 2020 muzeumtv

Vianoce a vianočné zvyky v slovenskom prostredí

Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, ale v kresťanskom svete predstavujú sviatky oslavujúce narodenie Ježiša Krista. Je to čas stíšenia, ktoré zodpovedalo životnému štýlu našich predkov a dlhým zimným nociam. Vianociam predchádza adventné obdobie, ktoré začína zapálením prvej vianočnej sviečky na adventom venci.

Projekty 2019

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA

Fond na podporu umenia

 • Kultúrno-osvetové aktivity trebišovského múzea a kultúrneho centra
  Zahŕňa dve aktivity „Chlieb náš každodenný" v rámci Dožiniek organizované ako jednodňové podujatie v auguste a Dni Andrássyovcov, ktoré sa organizujú spravidla ako dvojdňové podujatie v októbri.

 • XXII. Divadelný Trebišov 2019 Malá krajská scénická žatva ODS Košického kraja
  Krajská súťažná prehliadka amatérskeho divadla dospelých je koncipovaná ako postupová súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov dospelých z Košického kraja. Hlavným cieľom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby. Postup na celoštátnu súťažnú prehliadku 45. Belopotockého Mikuláš 2019 - Liptovský Mikuláš, ktorej vyhlasovateľom je NOC.
  Krajská súťažná prehliadka divadla mladých je súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov, Košického kraja. Jej cieľom je prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych neprofesionálnych divadelných súborov, zvyšovať odbornú a umeleckú úroveň súborov prostredníctvom vzdelávacej časti súťaže. Postup na celoštátnu súťažnú prehliadku FEDIM 2019 - Tisovec, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava.

 • Z každodennosti Andrássyovcov v trebišovskom kaštieli
  Zámerom projektu je realizácia reštaurovania zbierkových predmetov určených do expozície šľachtických rodov obývajúcich trebišovský kaštieľ, menovite klasicistického dámskeho toaletného stolíka patriaceho do originálneho inventára kaštieľa a jedálenského stola z kaštieľa v Parchovanoch patriaceho rodine Andrássy. Cieľom projektu je tvorba a šírenie kultúrnych hodnôt vytvorením zbierkového fondu pozostávajúceho z historicky a umelecky cenných predmetov, ktoré budú prezentovať majiteľov trebišovského kaštieľa, aristokratické rody Csáky, Szapáry a Andrássy, a ich spoločenské postavenie formou solitérov i ucelených súborov. Expozícia je vytváraná pre múzeum ako hlavná expozícia.

 • Pre krásu i bezpečnosť
  Zámerom projektu je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti zbierkových predmetov uložených v expozíciách a vo výstavných priestoroch múzea mechanickým zabezpečením objektu. Cieľom projektu je výroba a osadenie ozdobne kovaných mreží na vonkajšej strane okenných ostení prvého nadzemného podlažia (prízemia) Andrássyovského kaštieľa v Trebišove.

PROJEKTY Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU KULTÚRY NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN

logo-kult-minor

 • Cesta ku hviezdam
  Zámerom projektu bolo formou umenovednej publikácie vydanej dvojjazyčne maďarsko-slovenskej priblížiť život Herkula kresťanstva počas rokov mimo jeho Egerského pôsobenia, ktoré je menej známe tak pre menšinu ako aj väčšinovému obecenstvu z príležitosti, že v roku 2018 sme v múzeu otvorili výstavu z nálezov šperkov z hrobky Istvána Dobóa v našom múzeu. Projekt sa začal realizovať v roku 2018 a ukončil sa v prvých mesiacoch roku 2019.

Z ÚČELOVÉHO NAVÝŠENIA ROZPOČTU KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

logo ti ksk

 • Holopyramída v Trebišove
  Cieľom projektu je inovatívnou formou rozšíriť a doplniť expozičné a výstavné priestory a zvýšiť tým kvalitu poskytovaných kultúrnych služieb v našom múzeu

PROJEKTY S FINANČNOU PODPOROU ZDRUŽENIA PRE ROZVOJ JUŽNÉHO ZEMPLÍNA

logo zprjj

Odborné ošetrenie zbierkových fondov múzea

odborne osetrenie zbierkovych fondov muzea-1

Akvizícia empírovej nábytkovej zostavy

S radosťou Vám predstavujeme najvýznamnejšiu akvizíciu múzea za rok 2018. Expozíciu šľachtických rodov trebišovského kaštieľa obohatila empírová nábytková zostava, ktorá sa skladá z dvoch kusov nábytku, konkrétne z empírového písacieho kabinetu a empírovej komody.

Obidva kusy nábytku pochádzajú od jedného domáceho výrobcu z obdobia okolo roku 1815. Jedná sa o mimoriadne vzácny nález umelecko-historických predmetov tzv. uhorského empíru. Nábytok je zdobený intarziami a tušovými maľbami s krajinkárskymi výjavmi do ktorých sú zakomponované figurálne postavy prezentujúce dobové spoločenské vrstvy od sedliakov, cez vojakov až po šľachtu.

Na základe doterajšieho pátrania po genéze predmetov, môžeme konštatovať, že empírová nábytková zostava pochádza z dobového inventáru trebišovského kaštieľa.

Odborne reštaurovanie zabezpečila umelecko-remeselná dielňa ANTIK ART. Nábytková zostava bola nadobudnutá vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja.

Akvizícia empírovej sedacej garnitúry

S radosťou Vám predstavujeme ďalšiu významnú akvizíciu múzea. Expozíciu šľachtických rodov trebišovského kaštieľa sme obohatili o empírovú sedaciu garnitúru košickej proveniencie z obdobia okolo roku 1815.

Súprava je typickým príkladom stredoeurópskeho empírového nábytku.

Nadobudnutá bola vďaka finančnej podpore z Fondu na podporu umenia a Košického samosprávneho kraja. Po precíznom zreštaurovaní umelecko-remeselnou dielňou ANTIK ART bola umiestnená v našej stálej expozícii, kde ju máte možnosť vidieť.

Večerné pozorovanie oblohy 12/04/2019

Večerné pozorovanie hviezdnej oblohy 12. apríl 2019 od 20:30 do 22:00 hod. areál múzea v Trebišove (pri jazdiarni)

Vianočné prianie a šťastný nový rok 2019

muzeumtv-pf2019

Kto je Online

Práve tu je 210 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com