Uncategorised

Najdlhšie ručne pletené lano na Slovensku

Ustanovujúci slovenský rekord v ručnom pletení lana padol 12.8.2011 v piatok popoludní v Trebišove. Aktéri - rekordmani použili na výrobu štyri pramene z jutových povrázkov, dlhé 150 m. Po ich spletení zhotovili lano dlhé 103 metrov.

Je to slovenský rekord v ručnom pletení lana, na Slovensku ho dosiaľ nikto nevytvoril. Ako pomôcka pri pletení bolo použité starobylé zariadenie z 19. storočia na ručný pohon. Pomocou neho splietali celé lano. Rekord vznikol pred kaštieľom, zorganizovali ho pracovníci Vlastivedného múzea v Trebišove v rámci Dní mesta Trebišov.

Staré povrazníctvo patrí medzi staré zemplínske remeslá. Využili tu tak možnosť uchádzať sa o zápis práve v disciplíne najdlhšieho lana na spletacom stroji z 19. storočia. Ten sa podaril a výrobcovia lana získali certifikát z Knihy slovenských rekordov.

Fotografie z akcie si môžete prezrieť vo fotogalérii

slovenskerekordy.sk

Kde nás nájdete

Zahraničná spolupráca

Múzeum intenzívne spolupracuje s partnerskými kultúrnymi inštitúciami v zahraničí. Kultúrna spolupráca so Zakarpatským umeleckým múzeom J. Bokšaja a Zakarpatskou organizáciou Národného zväzu umelcov Ukrajiny v Užhorode má vyše 20-ročnú tradíciu ( 1984 ). Začiatkom 90-tych rokov 20. storočia začalo múzeum rozvíjať kultúrne aktivity a výmenu výstav s Múzeom regionálnym v Jasle ( Poľsko ), Múzeom Otta Hermana v Miškolci, Múzeom Mihálya Munkácsyho a Spoločenskými domami na ul. Békešsi v Békešskej Čabe, Náprstkovým múzeom v Prahe, Zemplínskym sociálnym klubom v Clevelande, Rakúskym veľvyslanectvom a Rakúskym kultúrnym centrom na Slovensku.

{module Video aktuality xml}


 


Východoslovenské roľnícke povstanie 1831

Trebišovský barokovoklasicistcký kaštieľ sa v lete roku 1831 stal jedným z centier Východoslovenského roľníckeho povstania. Prepuklo v súvislosti s prehlbujúcim sa feudálnym útlakom, okrádaním roľníctva o pôdu, prenikaním cholerovej epidémie a šíracou sa travičskou legendou. Živelný výbuch nespokojnosti v Nižnom Žipove 31. júla 1831, ktorý viedol bývalý richtár Michal Pavúk, sa 1. augusta rozšíril do Trebišova a ďalších obcí. Dvojtisícový dav obliehal 2. augusta 1831 domy zemepánskych úradníkov v Trebišove. V kaštieli ovládal situáciu npor. Karol Abrahámi, ktorý formálne spolupracoval so vzbúrenými poddanými, ale v skutočnosti iba čakal na vhodnú chvíľu, aby povstanie zlikvidoval.

Roľnícka revolta sa rýchlo rozšírila na žipovsko-trebišovskom úseku a ďalej postupovala do vranovsko-zamutovskej oblasti, Šariša, Spiša, Abova, Gemera. Počas povstania pôsobila v regióne Hornouhorská sedliacka konfederácia na čele so zemanom Petrom Tasnádym z Malých Raškoviec. Po zákroku vládneho vojska začali už koncom augusta 1831 činnosť panské štatariálne súdy, ktoré dali popraviť 119 povstalcov, z toho v Zemplíne 65 účastníkov povstania. Jedinečnou pamiatkou na roky sedliackeho povstania je kronika hanušovského evanjelického farára Andreja Čorbu.

Na muzeálnom kaštieli pripomína toto centrum roľníckej revolty pamätná tabuľa. Informácie o povstaní nájdeme aj v expozícii dejín poľnohospodárstva Cestami práce a bojov za chlieb. Napriek tomu, že povstalci boli porazení vládnym vojskom, povstanie nastolilo na program dňa otázku zrušenia poddanstva, ktorá bola rozhodujúcim výdobytkom buržoáznej revolúcie 1848/1849 v Uhorsku.

Kto je Online

Práve tu je 161 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com