Výber z fauny Zemplína


pozvankafauna

 

 

 

V spolupráci so Zemplínskym múzeom v Michalovciach, Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, plánuje vo svojom výstavnom priestore EMELET sprístupniť výstavu s názvom Výber z fauny Zemplína. Vystavované predmety pochádzajú z výberu exponátov bohatej stálej Prírodovednej expozície Zemplínskeho múzea, prezentujúcej 353 preparátov vtákov a 58 preparátov cicavcov.  Autorom výstavy je Ing. Tibor Vongrey, z oológ múzea v Michalovciach.   

Nakoľko je väčšia časť rozlohy Dolného Zemplína tvorená Východoslovenskou rovinou, na Slovensku predstavuje, vo svojej východnej časti, jedno z najrozsiahlejších mokraďových území. Nachádzajú sa tu početné korytá riek, kanálov, mŕtvych ramien, močiarov,  mokré lúky, bahenné oblasti, polia, suché lúky, poľné lesíky, kroviny a záhrady, rybníky, či vodné nádrže. Všetky spomínané biotopy sú domovom rozmanitých druhov vtákov a cicavcov. 

Vzhľadom na charakter územia sa mnoho voľne žijúcich vtákov a cicavcov viaže práve na biotopy tejto oblasti. 

Na výstave je umiestnených 60 kusov preparovaných zvierat. V prvej vitríne púta pozornosť 11 lebiek. Okrem iných aj Vlka dravého, Líšky hrdzavej, Jazveca lesného, Šakala zlatého, či Srny hôrnej. Druhá a tretia vitrína poukazujú na vodné vtáctvo, ku ktorým patria tzv. bahenní bojovníci. Tí sa na Zemplíne vyskytujú len v čase jarnej a jesennej migrácie. Radíme sem Kalužiaka štíhleho, Kulíka piesočného, Bojovníka bahenného, Hvizdáka veľkého, ale aj Močiarnicu tichú, Žeriav popolavý i Čapličku vlasatú.  V ďalšej sklenenej vitríne je vystavená skupina druhov, hniezdiacich na našom Zemplíne – kačice. V piatej vitríne návštevníci uvidia aj živočíchy viažuce sa na ľudské sídla. Z nich je známy Bocian biely, ktorý je považovaný za vtáčí symbol Zemplína. Nájdeme tu Kuvika vrabčieho, ale aj dravce- Jastraba krahuleca, Kaňu sivú, Myšiaka hôrneho a ďalšie.  Drobné spevavce sú zastúpené v poslednej vitríne výstavného priestoru. K pozoruhodným exemplárom patria: Trasochvost žltý, Stehlík pestrý, Glezg hrubozobý, Včelárik zlatý, Holub hrivnák. Toto je len časť menovaných zvierat a živočíchov, ktoré budú najbližšie týždne vyinštalované v Andrássyho kaštieli. Okrem uvedených vtákov sú súčasťou výstavy aj Diviak lesný, Diviak lesný, Bobor európsky, Šakal zlatý, Los mokraďový, ktorých zhliadnu voľne v priestore pozorní hostia múzea a priaznivci živočíšnych druhov, vyskytujúcich sa v určitom prostredí.

Výstava bude sprístupnená 9. januára 2014 a potrvá do 21. apríla 2014.    

 

 

 
 
„Múdrosť v kresťanskej histórií ukrytá...“
 
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja a Spolok sv. Cyrila a Metoda v Roku sv. Cyrila a Metoda. /tlačová správa/
 
V nedeľu 17.3.2013 o 16:00 hod. sa v priestoroch Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove uskutoční vernisáž výstavy vzácnych liturgických kníh a predmetov, ktorá bude uvedená pod názvom „Múdrosť v kresťanskej histórií ukrytá...“.
Už po niekoľkýkrát Spolok sv. Cyrila a Metoda zozbieral pamiatky spojené s byzantskou liturgiou a používaním cirkevnoslovanského jazyka na území východného Slovenska a tento krát ich prepožičal  na obdiv návštevníkov do trebišovského kaštieľa.
Na výstave možno vidieť vzácne rukopisné a tlačené liturgické knihy 15 – 18.str. gréckokatolíckej cirkvi, ako aj iné bohoslužobné predmety kultu a obradu  byzantskej Cirkvi. Tieto predmety dokladujú, že na území dnešného východného Slovenska sa uplatňovala liturgická aj jazyková kontinuita pred i po Užhorodskej únii z roku 1646. S tým súvisel aj náboženský život tu žijúceho obyvateľstva. Napriek všetkým vojnovým udalostiam spojeným s protitureckými vojnami a stavovskými povstaniami v 16. a 17. Storočí, tuná ľudia žili, tvorili, realizovali svoje duchovné i kresťanské povolanie. Časť z tohto duchovného sveta je sprítomnená cez ich materiálne diela na tejto výstave. Súčasťou výstavy budú aj vzácne historické knihy a artefakty, ktoré poskytla Rímskokatolícka cirkev, farnosť Návštevy Panny Márie v Trebišove.
Medzi najstaršie vystavované pamiatky patrí Baškovský evanjeliár ( rukou písaný), krásne iluminovaný, z prvej pol. 15. storočia. Evanjeliár už bol v minulosti prezentovaný v Benátkach. Na východnom Slovensku bol v roku 2008 vystavený po prvýkrát pre slovenskú verejnosť. Po reštaurovaní a konzervovaní ho budú môcť prvýkrát vidieť aj Trebišovčania.   Z toho obdobia je aj stará krstiteľnica zo Strážskeho, z bývalého dreveného chrámu a rukopisná minea.
Vzácnymi pamiatkami sú aj vyše 250 ročný drevený procesiový a naprestolný kríž z prvej polovice 18. storočia z Jasenova, ktoré boli uznané za národné kultúrne pamiatky. Z roku 1799 je plaštenica z Ruskoviec pri Sobranciach, ktorá patrí medzi 4 najstaršie plaštenice na Slovensku.
K historickým „bonbónikom“ patrí aj starobylý, pred pár rokmi nájdený vo veži chrámu písomný doklad zo Zemplínskej Širokej, ktorý sa pokúsil prepísať  rok výstavby miestneho chrámu o 100 rokov dozadu. Falšovateľov listiny však odhalila moderná veda.
Pre milovníkov maliarskeho umenia budú vystavené tri diela slávnych maliarov. Portrét Krista od jedného  z najvýznamnejších osobností uhorského a európskeho maliarstva 19. Storočia - od Mihála Munkácsyho. Dva obrazy sv. Cyrila a Metoda doplnia diela akademických maliarov Mikuláša Rogovského a Mikuláša Klimčáka ako aj iné sakrálne obrazy a ikony.
Pri tejto príležitosti uvádzame v našom kaštieli jedinečný unikát - historické kreslo, na ktorom sa nedá prehliadnuť erb rodu Čákyovcov. Kreslo pochádzajúce z bojnického zámku, patriaceho Pálfyovcom, púta pozornosť svojím vznešeným prevedením.
Všetky vystavované predmety a knihy svedčia o tom, že východné Slovensko tvorilo integrálnu súčasť Európy,  bohatej na dejiny, umenie a kultúru a samé ju aj vytváralo. Napriek všetkým neblahým okolnostiam si zachovalo ohromné duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré je priamou pokračovateľkou  misie sv. Cyrila a Metoda.
Výstava potrvá do 2. júna 2013. Srdečne Vás všetkých pozývame.
 
Vaše Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
 
 
Kontakt: Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel. : 056/6722234
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
web: www.muzeumtv.sk
 
 

Kto je Online

Práve tu je 125 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com