Súťaž scenárov - XXI. Festival DH s dedinskou tematikou

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

vyhlasuje

k XXI. ročníku Festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou
súťaž scenárov na
a/ pôvodné dramatické texty,
b/ dramatizácie,
c/ úpravy dramatických textov


Cieľom súťaže je podnietiť ochotnícke divadelné súbory k tvorbe a úprave divadelných hier osobitne iniciovať tvorbu vlastných scenárov s dedinskou a vidieckou tematikou

Texty treba zaslať do 25. septembra 2013 v 3 exemplároch na adresu:
Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
Úsek osvetovej, prezentačnej a propagačnej činnosti
M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov

Na textoch uveďte: meno autora, adresu autora,
  názov a adresu divadelného súboru,
  príslušný rok, v ktorom sa scenár prihlásil do súťaže


Texty bude hodnotiť odborná porota, menovaná riaditeľkou Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína v Trebišove, 18. októbra 2013

Na návrh poroty udelí Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

3 finančné ceny : 1. cena 100,- €
  2. cena 65,- €
  3. cena 35,- €


Usporiadateľ si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť, respektíve ju rozdeliť.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo šíriť súťažné texty, pričom sa zachovajú príslušné právne predpisy.

Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v rámci Celoštátneho festivalu divadelných hier s dedinskou tematikou 18. októbra 2013 v Mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove

Prihlásení autori dostanú možnosť zúčastniť sa na Celoštátnom festivale divadelných hier s dedinskou tematikou v dňoch 17. - 18. októbra 2013 v Trebišove.

1) Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove uhradí autorom iba:

  • stravu podľa platných predpisov
  • ubytovanie

2) Cestovné na vlastné náklady

V Trebišove, 21. mája 2013

Mgr. Beáta Kereštanová
riaditeľka


Vybavuje: Ľubica Tkáčová
tel: 056/672 56 20
fax: 056/672 27 83
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Prihláška na stiahnutie:
doc Prihláška do súťaže scenárov divadelných hier s dedinskou tématikou 30.01 Kb

Kto je Online

Práve tu je 35 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com