Vytlačiť

Prevencia kriminality

SMERNICA O VNÚTORNOM SYSTÉME VYBAVOVANIA PODNETOV FYZICKEJ OSOBY O PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

 

zverejnené na úradnej tabuli KSK - klikni pre viac informácií:

Podávanie podnetov o protispoločenskej činnosti pre zamestnancov