Vytlačiť

Ako vzniká exponát - YT

V tomto krátkom videu si môžete pozrieť ako sa pod rukami našich konzervátorov mení sekačka na krmivo pre dobytok, ktorá dlhé roky stála v zabudnutá v stodole, na exponát, ktorý bude umiestnený v našej Expozícii poľnohospodárskych strojov.

Námet a video: Tatiana Vargová

Strih videa: Mgr. Mária Čatyová

Účinkovali: Tatiana Vargová konzervátori: Miloš Leško, Jozef Danko, Dušan Ferčák