Vytlačiť

Slovenské ľudové pranostiky 3 - YT

Slovenské ľudové pranostiky sú súčasťou našej kultúry. V minulosti slúžili našim predkom, ako predpoveď toho, aké bude počasie v nasledujúcom roku, kedy treba obilie siať, kedy zas je najvhodnejší čas ho žať.

Nikto nevie odhadnúť dobu ich vzniku, no zachovali sa nám dodnes. Vidiecky ľud sa nimi riadil a poniektorí z nás naďalej pokračujú v tejto slovenskej tradícií. Pranostiky sú vlastne ustálené výroky, vzťahujúce sa najmä na jednotlivé ročné obdobia, mesiace, či konkrétne kalendárne dni v roku.

Táto ľudová tradícia predstavovala akési proroctvo do budúcna, aby sa ľudia vedeli zariadiť v nasledujúcich dňoch resp. na ďalší rok. Náš významný slovenský botanik a etnológ J.Ľ. Holuby napísal: „... je veľmi zaujímavé stopovať zmýšľanie a názory, domienky a zvyky ľudu nášho, zdedené po našich praotcoch a s podivuhodnou vernosťou zachované a akoby s celou prírodou jeho nerozlučne spojené."

Text: Mgr. Miroslava Gáborová