Zhodnotenie podujatia Trebišovskí Andrássyovci na prelome storočí

Dňa 11. októbra 2018 sa uskutočnila vernisáž výstavy Trebišovskí Andássyovci na prelome storočí za prítomnosti primátora mesta Trebišov PhDr. Mareka Čižmára, riaditeľa Štátneho archívu v Košiciach PhDr.Richarda Pavloviča PhD., vedúcej pracoviska Archívu Trebišov Mgr. Margity Bandoľovej, zástupcu Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr Kovácsa Lajosa a ďalších pozvaných hostí.

Výstava prezentuje osudy trebišovských Andrássyovcov počnúc Júliusom Andrássym, najznámejším a najvýznamnejším z rodu Andrássy, cez jeho deti Ilonu, Teodora a Júliusa a Teodorové štyri dcéry Helenu (Ilonu), Barbaru (Borbálu), Katarínu (Katalin) a Kláru.

Andrássyovci mali veľký vplyv na rozvoj regiónu, ale aj samotného Trebišova. Významne sa podieľali na výstavbe železničných tratí prechádzajúcich regiónom a Trebišovom, dlhé roky riadili činnosť Vodného družstva Ondava, ktorého aktivity významnou mierou prispeli k zabráneniu záplav územia okolo Ondavy a Tople a v Trebišove vybudovali cukrovar, ktorý dlhé roky bol dominantnou fabrikou regiónu a mesta Trebišov.

Expozícia je sprístupnená širokej verejnosti od 21. októbra 2018 a bude otvorená do 13. mája 2019.

Právom patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave výstavy poskytnutím výstavných predmetov, ako aj tým, ktorí finančne podporili možnosť prezentácie trebišovských Andrássyovcov prostredníctvom tejto výstavy:

  • Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Győr
  • Flament Krisztína, Budapest
  • Nemzeti Szinház, Budapest
  • MV SR Štátny archív Košice – pracovisko archív Trebišov
  • Združenie pre rozvoj južného Zemplína Trebišov

Kto je Online

Práve tu je 73 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com