Trebisovski pisanki 2019

V piatok 22. marca 2019 bude v priestoroch trebišovského kaštieľa slávnostne otvorený jubilejný 30. ročník súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki. Do súťaže sa zapojilo 62 výrobcov kraslíc zo všetkých krajov Slovenska. Zúčastnené okresy – Košického kraja: Košice, Michalovce, Trebišov; Prešovského kraja: Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Snina, Svidník, Vranov nad Topľou; okresy Banskobystrického kraja: Brezno, Krupina, Žarnovica; okresy Žilinského kraja: Námestovo; okresy Nitrianskeho kraja: Nitra; okresy Trenčianskeho kraja: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica; okresy Trnavského kraja: Senica; okresy Bratislavského kraja: Bratislava. 929 kusov inštalovaných kraslíc, vyzdobených tradičnými, novými modernými i kombinovanými technikami sú dôkazom invencie a zručností ich výrobcov. Vitríny so súťažnými kraslicami vhodne dopĺňajú medovníky od pani Evy Sojčákovej z Trebišova či dekorácie z kukuričného šúpolia.
Sprievodným podujatím k výstave Trebišovski pisanki bude 12. ročník tvorivej dielne Zdobíme kraslice, ktorý sa koná v rámci projektu Víno a kraslice, vždy na Kvetnú nedeľu. Podujatie organizujeme v spolupráci so Strednou odbornou školou sv. Jozafáta v Trebišove. Návštevníci si budú môcť vyskúšať zdobenie kraslíc rôznymi technikami, zároveň ochutnať tradičné veľkonočné jedlá zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska.

V našom regióne nebolo zdobenie kraslíc rozvinuté do takej miery, ako vo významných kraslicových oblastiach a lokalitách Slovenska. V rodinách vajíčka zdobili len v predveľkonočnom čase pre prípadných oblievačov.

Zdobenie vajíčok v minulosti nebolo náhodné, malo magickú i obradnú funkciu. V snahe zabezpečiť si šťastie, zdravie, hojnosť, ale i pomoc a ochranu sa ľudia kedysi upierali svojou vierou v nadprirodzenú schopnosť vajíčka. Aby zvýšili jeho magický účinok, namáčali ho do červenej farby – farby života a krvi a aby ešte viac umocnili a znásobili jeho silu, povrch vajíčka značili rôznymi znakmi, z ktorých sa neskoršie vyvinuli ornamenty. Na maľovanie a farbenie vajec sa používali slepačie vajcia s bielou škrupinou. Iné bolo „nevzácne". Prihliadalo sa nielen na bielosť, ale i veľkosť, nemaľovali sa malé, ale ani veľké vajíčka. Avšak obdarovať niekoho prázdnymi vajíčkami považovalo sa za hrubú potupu pre obe strany. Hovorilo sa, že darovac škarupinu, to bi bula haňba!

Vajíčko pisanku zafarbili v odvare z cibuľových šúp a natreli kožkou zo slaniny alebo bravčovou masťou, žebi še bľiščela (aby sa lesklo). Pôvodne ich však darovali oblievačom nezafarbené, v surovom stave alebo uvarené. Zdobenie vajec pre trh bolo sprevádzané zánikom všetkých zvyklostí a obradov, spojených s ich zdobením v minulosti.

Múzeum v Trebišove sa snaží o prezentáciu a zachovanie jednej z najvýraznejších tradícií Veľkej noci – zdobenia vajíčok už 30 rokov. Súťažná výstava kraslíc je najstaršou výstavou na Slovensku, ktorú organizujú múzea. Pôvodným zámerom bolo stimulovať súčasných krasličiarov v ich tvorbe, vzbudiť záujem nielen širokej verejnosti, ale dať priestor aj deťom a mládeži, aktivizovať a rozvíjať ich kreativitu, aby sa zachovalo kultúrne dedičstvo regiónu. V roku 1989 sa konal tzv. nultý ročník, zámerom ktorého bolo hlavne predviesť návštevníkom múzea ukážku sviatočného stolovania s veľkonočnou výzdobou. Iniciátorkou bola pani Mária Bérešová z Trebišova, ktorá spolu s nebohou pani Alžbetou Mičkovou a Jolanou Jackovou z Trebišova, prišli s myšlienkou organizovať súťažné výstavy v múzea každoročne. Viac rokov svoje kolekcie kraslíc nielen na výstave prezentovali, ale svoje skúsenosti zo zdobením kraslíc ochotne v priestoroch múzea odovzdávali žiakom základných a stredných škôl nielen z Trebišova, ale aj žiakom základných škôl okresu.

Počas 30 rokov trvania výstavy 29 041 kusov kraslíc prezentovalo 265 ľudových umelcov zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia. Na ich výzdobu použili rozmanité vaječné škrupiny a to od maličkých škrupín zebričky, korely, až po pštrosie vajce. Zastúpené boli všetky na Slovensku známe tradičné techniky výzdoby kraslíc. Najfrekventovanejšími tradičnými technikami, ktoré sa na výstave objavovali boli techniky plastického zdobenia kraslíc zafarbeným voskom a technika batikovania špendlíkom i trubičkou. Ďalšie tradičné techniky, ktoré sa na výstave často objavovali boli techniky vyškrabovania ihlou, britvou, pilníkom, či oblepovania slamou, vlnou, perlovkou i farbenou dužinou močiarnej trávy sitiny, či techniky odrôtovania a okúvania. Tradičná technika, nielen na Zemplíne, obväzovania vajíčok rastlinnými časťami pred ponorením do vývaru z cibuľových šupiek sa objavila takmer na všetkých ročníkoch. Dôkazom zručnosti a výtvarného talentu ľudových výrobcov boli najnovšie techniky zdobenia veľkonočných kraslíc, ako sú – prelamovanie na spôsob madeiry, ktorá sa po prvýkrát objavila na 8. ročníku výstavy v roku 1997, ďalej zdobenie nitmi, zdobenie kraslíc miniatúrami z modulitu a ďalšie. Často sa vyskytovali techniky maľovania štetcom použitím farieb anilínových, temperových, ale i tušu, ďalej technika nalepovania zlatých detailov, korálikov, textilu, papiera, kukuričného šúpolia, rôznych semienok (mak, ľan, konope), technika obháčkovania, zdobenia paličkovaním, frivolitkovaním a ďalšie. Veľmi módnym trendom za posledné roky bolo kombinovanie dvoch i viacerých techník výzdoby na tej istej kraslici. Bola to nesmierne bohatá paleta techník výzdoby kraslíc, výsledky boli originálne a často pozoruhodné. Návštevníci mohli na krasliciach obdivovať rozmanité farebné kompozície, ornamenty i ľudové nápisy na krasliciach s tradičným prianím, veršami o láske, riekanky či sakrálne motívy.

Bohatá bola ornamentálna škála rastlinných motívov. Častý a výtvarne pôsobivý bol zoomorfný motív štylizovanej lastovičky, no najviac sa na krasliciach vyskytoval slnečný motív v podobe kruhu, ktorý súvisí s dávnym uctievaním slnka.

Od prvého ročníka súťažné kolekcie kraslíc hodnotila odborná komisia, ale aj návštevníci múzea, ktorí po obhliadnutí výstavy odovzdali hlasy svojim favoritom. Oceneným krasličiarom boli po ukončení súťaže na záverečnom vyhodnotení odovzdané vecné dary od sponzorov. Výstava bola spojená s predajom kraslíc od vystavujúcich autorov. Vitríny viacerých ročníkov spestrili medovníky pani Márie Bérešovej, Evy Sojčákovej, Viery Obrinovej a rôzne dekoratívne ručne zhotovené predmety s veľkonočnou tematikou.

Súčasťou výstavy boli praktické ukážky jednotlivých techník výzdoby kraslíc v rámci tvorivej dielne Zdobíme kraslice, ktorá sa od roku 2008 pravidelne koná na Kvetnú nedeľu s množstvom sprievodných podujatí.

Veľmi nás teší, že krasličiari z regiónu predstavujú svoju tvorbu aj za hranicami nášho okresu a že úspešne reprezentujú mesto i okres Trebišov. Dlhoročne sa zúčastňujú výstav kraslíc vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, v Zemplínskom múzeu v Michalovciach v Múzeu Ukrajinskej kultúry vo Svidníku, ale i v Kysuckom múzeu v Čadci. Dokonca ich kraslice boli na výstavách v Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine.

Výzdoba kraslíc je dodnes obľúbenou činnosťou mnohých ľudí na Slovensku. Potvrdil to i 20. ročník, na ktorom sa prezentovalo až 88 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a takmer zo všetkých tradičných kraslicových oblastí Slovenska. Inštalovaných bolo 1 853 kusov kraslíc na dvoch podlažiach v 36 vitrínach. Prezentovali sa aj krasličiari zo zahraničia – z Českej republiky, Maďarska a Bulharska. Výnimočná bola aj rekordným počtom návštevníkov, vyše 1600, medzi ktorými bol aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, ktorý múzeum navštívil 14. marca 2009.

V roku 2012, kedy sa konal 23. ročník súťažnej výstavy Trebišovski pisanki bol v rámci projektu Víno a kraslice vydaný katalóg, finančne podporený programom Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Po ostatné roky bolo zvykom pomenovať každý ročník výstavy iným názvom. Od 23. ročníka, ktorý sa konal v roku 2012 výstava bola pomenovaná názvom Trebišovski pisanki. V Trebišove sa vytvorila dlhoročná tradícia v organizovaní súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc a preto si myslíme, že to je výstižný názov pre výstavu tohto zamerania.

Chceme vyjadriť úprimné poďakovanie Mestu Trebišov za podporu pri oceňovaní víťazov súťažnej výstavy Trebišovski pisanki a to od jej počiatku. Veríme, že Mesto Trebišov nám zachová svoju priazeň a podporu aj naďalej. Ďakujeme starostom v okrese Trebišov a podnikateľom v Trebišove, ktorí sa tiež podieľali pri oceňovaní ľudových výrobcov kraslíc.

Dnes už môžeme konštatovať, že tvorcovia kraslíc si vytvorili svoj osobný štýl, osobité vzory, úpravu i zloženie farieb. Ich kolekcie kraslíc sú jedinečné, neopakovateľné a nezameniteľné. Krasličiari s veľkým inšpiračným zdrojom a citom pre krásu vytvárajú výnimočné estetické hodnoty. Prispievajú tak k poznaniu a rozvoju tohto druhu ľudového umenia.

Viaceré exponáty zostali v našom múzeu ako dokumenty umeleckého majstrovstva a tvorivosti účastníkov súťažnej výstavy. V zbierkovom fonde ich už je 2 248 kusov a tvoria tak jednu z najrozsiahlejších zbierok múzea. Správkyňou zbierky kraslíc a organizovaním prvých troch ročníkov výstavy bola poverená Tatiana Abrinková, ktorá výstavu pripravovala v spolupráci s ďalšími pracovníkmi múzea. Po jej odchode z múzea výstavu pripravovala Jitka Velebová a od roku 1994 Mária Parihuzová.

Veríme, že i v nasledujúcich rokoch bude výstava kraslíc bohatá nielen čo do množstva zastúpených techník, ale i do počtu zúčastnených autorov. Spojenie tradície a modernosti je pre tvorbu kraslíc príznačné a preto dúfajme, že ešte dlho bude upútavať pozornosť našich návštevníkov.

Kto je Online

Práve tu je 55 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com