Vyhodnotenie kraslíc

  • Kde: Výstavné priestory  trebišovského múzea
  • Kedy: 29.04.2012  od 14:30 hod. do 17:00 hod.

kraslice3_2012-06

Múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove

Vyhodnotenie 23. ročníka súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc

Trebišovski pisanki 

 

29. apríla 2012 sa v Múzeu v Trebišove konalo slávnostné vyhodnotenie 23. ročníka súťažnej výstavy v zdobení veľkonočných kraslíc Trebišovski pisanki. Výstavu sme pripravili v rámci projektu Víno a kraslice, ktorý bol realizovaný vďaka finančnej podpore programu Terra Incognita Košického samosprávneho kraja sprostredkovaného Karpatskou nadáciou.

Tohtoročná súťažná výstava kraslíc mala širšie zastúpenie regiónov Slovenska ako po uplynulé roky (s výnimkou celoslovenského 20. ročníka). Do súťaže sa zapojili výrobcovia kraslíc z východoslovenských okresov Trebišov, Bardejov, Gelnica, Humenné, Košice, Košice – okolie, Medzilaborce, Michalovce, Poprad, Prešov, Snina, Stropkov a Vranov nad Topľou. Zo stredného Slovenska bol zastúpený okres Banská Bystrica, zo západného Slovenska Nitra a Senica a z Českej republiky Příbram. Verejnosti sme už ako tradične predstavili tiež ukážky kraslíc i veľkonočných dekorácií od žiakov Základnej školy na Ul. M. R. Štefánika v Trebišove, Základnej školy vo Vojčiciach, no aj od detí z Materskej školy na Ul. Škultétyho v Trebišove – alokované triedy Pri polícii a na Ul. 29. augusta. Návštevníci  mohli obdivovať a porovnávať vyše 1400 kusov kraslíc, z toho 1171 kusov súťažných, ktoré boli vyzdobené najrozličnejšími materiálmi a technikami tradičnými i novodobými. Pokúsili sme sa ukázať široké spektrum techník výzdoby kraslíc, používaných v súčasnej dobe. Na výstave boli zastúpené všetky tradičné techniky: batikovanie špendlíkom, reliéfne zdobenie voskom, vyškrabovanie, odrôtovanie, oblepovanie slamou i perlovkou, obväzovanie rastlinkami a farbenie v odvare z cibuľových šupiek, ale i leptanie šťavou z kyslej kapusty.

Početnými kolekciami boli zastúpené i netradičné techniky zdobenia kraslíc. Takými sú napríklad zdobenie paličkovanou čipkou, leptanie kyselinou, oblepovanie farebnými korálikmi, galantérnymi prámikmi,  či semienkami, prelamovanie na spôsob madeirovej výšivky, maľovanie rastlinných a figurálnych motívov syntetickými farbami, zdobenie samolepiacou tapetou, atď. V súčasnosti je veľmi módnym trendom kombinovanie dvoch i viacerých techník výzdoby na tej istej kraslici. Kombinujú sa spolu nielen tradičné, ale tiež tradičné a nové, či len nové techniky. Na našej súťažnej výstave kraslíc bolo zastúpených spolu 23 techník. 

Členmi komisie v tomto roku boli PhDr. Klaudia Buganová, etnografka Východoslovenského múzea v Košiciach a Mgr. Maroš Demko, etnograf a riaditeľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach.

 

V kategórii tradičných techník odborná komisia ocenila týchto autorov : 

Oľga Arvaiová, Vojčice, za udržiavanie tradičnej farebnosti na krasliciach zdobených náročnou technikou vyškrabovania ihlou.

Helena Horevajová, Batizovce, za uchovanie tradičnej techniky a ornamentiky  doplnenej veršíkmi na vyškrabovaných krasliciach.

Beáta Jožiová, Trebišov, za udržiavanie tradičnej ornamentiky a dokonalé technické zvládnutie techník voskovania a batikovania špendlíkom.

Jana Lišivková, Vojčice, za kolekciu kraslíc oblepovaných slamou s inovačnými motívmi a uchovávanie tradičnej farebnosti.

Ing. Helena Murgová, Rokytov pri Humennom, za technické zvládnutie mnohofarebného batikovania špendlíkom a udržiavanie regionálnej ornamentiky a farebnosti.

Viera Obrinová, Vechec, za udržiavanie a technické zvládnutie tradičných techník voskovania a batikovania špendlíkom.

Anna Palovčíková, Trebišov, za dokonalé technické zvládnutie oblepovania kraslíc slamou a udržiavanie tradičnej ornamentiky.

Mgr. Vladislava Puškárová, Humenné, za technicky a výzdobne dobre zvládnutú techniku ozdobovania kraslíc drôtom.

Eva Rabatinová, Trebišov, za uchovanie a precízne spracovanie tradičnej regionálnej ornamentiky, farebnosti a kompozície výzdoby na voskovaných krasliciach.

Katarína Sivá, Humenné, za precízne prevedenie a využitie motívu filetovej čipky na vyškrabovaných krasliciach.

Eva Sojčáková, Trebišov, za dokonalé technické zvládnutie, udržiavanie tradičnej techniky oblepovania kraslíc slamou a variovanie vzorov na prírodnom výduvku.

Margita Stojanová, Udavské, za dokonale zvládnutú náročnú techniku oblepovania perlovkou a kompozične ucelenú kolekciu kraslíc.

 

V kategórii netradičných techník odborná komisia ocenila týchto autorov: 

Jozef Hvozdík, Sečovce, za náročnú techniku oblepovania kraslíc semienkami a tvorivé variovanie vzorov.

Jarmila Kočová, Hluboš, Česká republika, za kreatívne spojenie tradičných techník a netradičnej ornamentiky na vyškrabovaných krasliciach. 

Alena Pelechová, Rakovec nad Ondavou, za vkusnú kolekciu kraslíc a precízne zvládnutie kombinácie techník prelamovania a voskovania.

 

V kategórii hodnotenia návštevníkmi ocenenia získali títo autori:

1. miesto: Jarmila Hittmárová, Vranov nad Topľou.

2. miesto: Soňa Šuhajdová, Banská Bystrica.

3. miesto: Soňa Košarová, Trebišov.

4. miesto: Jarmila Konradová, Hradište pod Vrátnom.

5. miesto: Ondrej Müller, Košice.

6. miesto: Anna Keľárová, Rudlov.

7. miesto: Jana Javorská, Humenné.

8. miesto: Katarína Machová, Vojčice.

9. miesto: Edita Sinčáková, Vranov nad Topľou.

10. miesto: Irena Hicová, Stropkov.

Zvláštne ceny múzeum udelilo najstaršej účastníčke výstavy 83-ročnej Anne Benkovej, st. z Poproča za dlhoročné udržiavanie tradícií zdobenia kraslíc odrôtovaním a najmladšiemu účastníkovi výstavy 7-ročnému Ľubkovi Kasardovi z Malých Ozoroviec za kolekciu kraslíc zdobených voskovaním.

Múzeum udelilo čestné uznania Trebišovčankám Márii Bérešovej, Jolane Jackovej a Alžbete Mičkovej za dlhoročné odovzdávanie tradícií zdobenia kraslíc ďalším generáciám v regióne.

Úprimné poďakovanie vyjadrujeme všetkým podporovateľom a sponzorom, za vecné dary pre účastníkov tejto súťažnej výstavy kraslíc. Osobitne Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove ďakuje Mestu Trebišov za spoluprácu a podporu výstavy kraslíc od jej počiatku.

 

Ďalej výstavu podporili:

Mesto Sečovce

Obecný úrad vo Vojčiciach

Obecný úrad v Malých Ozorovciach

Obecný úrad v Dvoriankach

Predajňa Sklo – porcelán v Trebišove, Ing. Jozef Piecka

Slovakia team v Trebišove, Ing. Ján Karabinoš

Dom textilu v Trebišove, pani Anna Baňacká

Lekáreň u GALENA v Trebišove, doktorka Jana Selecká

ABC – mix v Trebišove, pán Igor Gojdič

Obuv Galant v Trebišove, pani Zuzana Bodrogová

Butik Broadway v Trebišove, Ing. Ingrid Bišková

Móda Katka v Trebišove, pani Katarína Malackaničová

predajňa Secomp v Trebišove, Ing. Michal Babej 

Reštaurácia Fontána v Trebišove, Eva Sokolová.

Niektorí tvorcovia kraslíc, účastníci súťažnej výstavy Trebišovski pisanki, sa zapojili aj do VII. EUROREGIONÁLNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE v Krosne (Poľsko), na ktorej sa prezentovali Veľkonočné tradície pohraničia v kategóriách – Veľkonočná palma, kraslica a veniec. 

Foto: Pastel

Foto: Ing. Stanislav Štefan

 


 

 

Kto je Online

Práve tu je 134 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Rýchly kontakt

Múzeum v Trebišove
M. R. Štefánika 257/65
075 01 Trebišov
Tel: +421 56 672 2234, 0905 212 621
Email: muzeumlektorky [@] gmail.com